Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Visionsbild av Skeppsbron sett från ovan. Vid kajen finns ett stråk med nytillkomna byggnader i olika färger och en grönyta.

Skeppsbron


Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Vad?

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av Södra Älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Skeppsbron ligger i centrala Göteborg vid Göta älv mellan Packhuskajen och Masthuggskajen och hör till Älvstadens område Södra Älvstranden.

Varför?

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

När?

Just nu pågår planeringsarbete. I början av 2024 kan byggnation av infrastruktur, kaj och kajgarage påbörjas. Byggstart av kvarter med bostadshus beräknas till 2026 och första inflyttning kan ske år 2028.

Merkurhusets tillbyggnad mot Stora Badhusgatan hade inflyttning i december 2021.

Den första etappen med resecentret Stenpiren samt spårväg var klar 2016.

Vem?

Det stora planeringsarbete som pågår nu involverar Älvstranden Utveckling, Exploateringsförvaltningen, Higab och Göteborgs Stads Parkering.

Det konsortium som bildats för kvartershusen består av följande byggherrar: 
AF-gruppen, Nordr, Platzer, TB-Gruppen, Studor och BJC Group.

Nyheter om Skeppsbron

Bild på Merkurhuset, ett höghus som ligger vid Skeppsbron
2023-03-14

Årets bästa byggnadsverk finns i Göteborg på Skeppsbron

Merkurhuset i Göteborg fick i går under Arkitekturgalan ta emot det prestigefulla arkitekturpriset Kasper Salin-priset. I motiveringen skriver juryn bland annat att byggnaden är "en märkvärdig gestalt…

Bild på en cyklist som cyklar vid färjorna vid Stenpiren.
2022-09-21

Skeppsbron ett steg närmare byggstart

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu förlängt tillståndet för Skeppsbroprogrammet att få arbeta i vattenområdet mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen till 2030. Den tidigare vatt…

 Fredrik Kogerfelt, programledare för Skeppsbron på Älvstranden Utveckling, står och ler vid området för Skeppsbron.
2021-04-08

"Ska bli göteborgarnas nya mötesplats"

I november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med genomförandet av Skeppsbron. Vad har hänt sedan dess och när börjar det byggas? Den som har svar på det är Fredrik Kogerfelt, tf p…

Bild på skeppsbron sett från älven. I bakgrunden syns läppstiftet vid centralen.
Planen är att Skeppsbron på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

Kontakt

Lina Gudmundsson

Programledare Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 57
E-post: lina.gudmundsson@alvstranden.goteborg.se

Melina Garhed

Näringsliv-och marknadsansvarig Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 09
E-post: melina.garhed@alvstranden.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}