Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Skeppsbron sett från ovan. Vid kajen finns ett stråk med nytillkomna byggnader i olika färger och en grönyta.

Skeppsbron


Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Vad?

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av Södra Älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Skeppsbron ligger i centrala Göteborg vid Göta älv mellan Packhuskajen och Masthuggskajen och hör till Älvstadens område Södra Älvstranden.

Varför?

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

När?

Just nu pågår planeringsarbete. I början av 2024 kan byggnation av infrastruktur, kaj och kajgarage påbörjas. Byggstart av kvarter med bostadshus beräknas till 2026 och första inflyttning kan ske år 2028.

Merkurhusets tillbyggnad mot Stora Badhusgatan hade inflyttning i december 2021.

Den första etappen med resecentret Stenpiren samt spårväg var klar 2016.

Vem?

Det stora planeringsarbete som pågår nu involverar Älvstranden Utveckling, Exploateringsförvaltningen, Higab och Göteborgs Stads Parkering.

Det konsortium som bildats för kvartershusen består av följande byggherrar: 
AF-gruppen, Nordr, Platzer, TB-Gruppen, Studor och BJC Group.

Bild på skeppsbron sett från älven. I bakgrunden syns läppstiftet vid centralen.
Planen är att Skeppsbron på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

Nyheter om Skeppsbron

Bild på Merkurhuset, ett höghus som ligger vid Skeppsbron
2023-03-14

Årets bästa byggnadsverk finns i Göteborg på Skeppsbron

Merkurhuset i Göteborg fick i går under Arkitekturgalan ta emot det prestigefulla arkitekturpriset Kasper Salin-priset. I motiveringen skriver juryn bland annat att byggnaden är "en märkvärdig gestalt…

Bild på en cyklist som cyklar vid färjorna vid Stenpiren.
2022-09-21

Skeppsbron ett steg närmare byggstart

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu förlängt tillståndet för Skeppsbroprogrammet att få arbeta i vattenområdet mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen till 2030. Den tidigare vatt…

Frågor och svar

 • Har ni lyssnat på synpunkterna från medborgardialogen – och i så fall, kommer det att synas?

  Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om.

  Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare.


 • Hur gör ni för att utvecklingen av Skeppsbron ska bli hållbar?

  Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och en mötesplats för alla göteborgare, oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrunder och intressen. För att detta ska bli verklighet ligger fokus på att skapa ett variationsrikt utbud av upplevelser och en god arkitektur. Projektet arbetar för så låg klimatpåverkan som möjligt. 


 • Rosenlundsverket ligger i området. Ska det se ut som i dag?

  Rosenlundsverket kommer på sikt att tas bort. Planering pågår för en nedstängning och flytt av verksamheten vilket kan komma att ske runt år 2035.


 • Vad kommer att hända med Kinesiska Muren?

  Under samrådstiden framkom önskemål från göteborgarna att bevara Kinesiska Muren.

  Byggnaden ägs av Göteborgs stad, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som har diskuterats.


 • Kommer Merkurhuset att vara kvar?

  Precis som med Kinesiska Muren har göteborgarna önskat att Merkurhuset ska bevaras.

  Den främre delen av huset som vetter mot älven bevaras i enlighet med detaljplanen. Byggnaden har grundförstärkts och genomgår en helrenovering som beräknas vara klar hösten 2023. Byggnaden ägs av Platzer och Bygg-Göta.

  En ny byggnad kopplades på Merkurhuset mot Stora Badhusgatan och den var klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022. Denna tillbyggnad vann Kasper Salin-priset 2022 som delas ut av Sveriges Arkitekter.


Kontakt

Lina Gudmundsson

Programledare Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 57
E-post: lina.gudmundsson@alvstranden.goteborg.se

Melina Garhed

Näringsliv-och marknadsansvarig Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 09
E-post: melina.garhed@alvstranden.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}