Till sidans huvudinnehåll
Bilden visar Medicinareberget med tillkommen byggnad med brunt tegel och stora glasfönster.

Sahlgrenska och Medicinareberget


Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.

Vad

Ett nytt kunskapscenter för Life Science ska byggas samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhus byggs om och byggs ut. En huskropp kommer att brygga över Per Dubbsgatan och därmed fysiskt koppla samman verksamheterna på Medicinareberget med sjukhuset. Övergången kommer vara öppen för allmänheten och en grön miljö skapas för att länka Medicinareberget med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen.

Var

Spårvagnshållplatsen kan flyttas 100 meter och utvecklas för utökad kollektivtrafik. Såväl cykelstråken som gångbanorna genom området kommer också förbättras för att öka tillgängligheten till området utan att öka biltrafiken. Utvecklingen av gatunätet och trafikslagen kommer också att stärka kopplingen till Chalmers.

Varför

Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Befolkningens behov av sjukvård ökar och sjukhuset växer. När området runt Per Dubbsgatan utvecklas förändras stadsbilden. Det innebär att några av de äldre kulturhistoriskt intressanta byggnaderna kan behöva ersättas av nya som uppfyller moderna krav på sjukvård och forskning. En byggnad som kommer att bevaras är den så kallade Vanföreanstalten från 1914, som är väl synlig i stadsbilden och har ett högt kulturhistoriskt värde.

När

Rivningar och schaktarbeten kan påbörjas 2023. Byggnaderna färdigställs i etapper, där stomme och klimatskal är klara 2026 och inflyttning sker 2028 i Västfastigheters och Vitartes byggnader. Därefter kan Akademiska Hus nyttja byggrätt för nästa byggnad med förväntad inflyttning 2034. Arbeten med gaturummet utförs 2026 för Annedals avfart och hållplats och 2026 – 2028 för Per Dubbsgatan. 

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras beroende på när detaljplanen vunnit laga kraft

Vem

Sahlgrenska Life utvecklas av flera aktörer, bland annat Akademiska hus, Västra Götalandsregionen, Vitartes, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Göteborgs Universitet.


Så kan Sahlgrenska se ut i framtiden (kort version)

Kontakt

Viveca Risberg

Projektledare stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 031-368 16 45

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}