Till sidans huvudinnehåll
Gata med flera ljusa nybyggnationer. Mitt emot finns ett skogsområde.

Östra Kålltorp


Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

Vad?

Från Torpagatan byggs en ny lokalgata och flerbostadshus placeras utmed gatan. I områdets mittendel, norr om före detta Renströmska sjukhuset, byggs nya flerbostadshus kring kullen. 

I anslutning till Studiegången, Rosendal, byggs två nya hus. Bostadshusens höjd varierar mellan cirka fyra till åtta våningar mot gatan. Det kuperade läget innebär att även suterrängvåningar kommer att byggas. Åt något håll kommer därför vissa av husen att bli upp emot tio våningar.

Parkeringsplatser kommer till övervägande del att finnas i garage under bostäderna och i p-hus i norra delen av området. Kålltorps sjukhem rivs för att ge plats åt nya flerbostadshus samt en ny skola och förskola i områdets sydvästra del.

Hur staden arbetar med bostäder

Varför?

Den kulturhistoriskt intressanta miljön och dess byggnader ska bevaras vilket ställer krav på hur de nya byggnaderna utformas. Nytt och gammalt ska harmonisera så det är viktigt att se till helheten i relation till närområdets miljöer. 

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Bild på våningshus med vit fasad.
Seniorgården med plats för cirka 30 seniorbostäder.

Kontakt

Mikael Reidal

Kommunikationsansvarig

E-post: mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}