Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Person iklädd svart baddräkt och lila badmössa simmar genom blått vatten i en simhall.

Nytt centralbad


Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Vad?

Förutsättningarna för ett nytt centralbad har utretts. Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar


Var?

Fyra potentiella placeringar har utretts (Gullbergsvass, Heden, Ringön och Valhallagatan/evenemangsområdet). 28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att inriktningen för evenemangsområdet ska kompletteras med en placering av nytt centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken. 

Varför?

Göteborg behöver ett modernt centralbad som ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

När?

Det är svårt att idag säga när de olika uppdragen kopplade till evenemangsområdet kan vara klara och när ett bygge av ett centralbad kan starta. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden har varit huvudansvarig för fördjupad förstudie som genomlyst fyra alternativ till placering för ett nytt centralbad. Nämnden har också haft uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att: 

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera befintlig inriktning för en ny arena med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.
  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.
  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad parallellt med framtagandet av en detaljplan.

För dig som vill veta mer

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Samuelsson

Enhetschef utveckling&omvärldsbevakning

Telefonnummer: 031-368 21 44

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se


Relaterad information

Illustration av idrotts- och motionsanläggningar.
Göteborg växer

Tema: Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nytt och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}