Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över evenemangsområdet. I bild syns Gothia Towers, Svenska mässan och bakomliggande evenemangsbyggnader.

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet


Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Vad

Huvudförslaget är en ny multiarena på Scandinaviums tomt med annex och sporthallar i anslutning till denna, samt placering av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan. Dessutom ska evenemangsområdet kring Valhallagatan utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel med trygga gatumiljöer, liv och rörelse, samtidigt som staden byggs ihop. Burgårdsparken ska bevaras och utvecklas till en integrerad och tillgänglig grönyta.​

Var?

Huvudförslaget är att placera den nya arenan på Scandinaviums tomt, med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan. Stadsutvecklingen omfattar området från Ullevi till Svenska Mässan, väster om Mölndalsån och öster om Burgårdsparken.

Varför?

Evenemangsområdet behöver förnyas och utvecklas för att Göteborg ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad, både för göteborgarna och för andra besökare. Området upplevs som otryggt och är idag en barriär mellan Gårda, Lorensberg och Heden som gör att staden inte hänger ihop.

När?

Den fortsatta utredningen har som utgångspunkt att skapa en modern och konkurrenskraftig arena, och det är ännu för tidigt att presentera en tidplan. Byggnadsnämnden har som uppdrag att ta fram ett planprogram för områdets utveckling till en levande stadsdel med både bostäder och verksamheter.

Vem?

Kommunstyrelsen har tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Higab AB och Got Event AB fått i uppdrag att utreda, samordna och planera.

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Carl-Anton Holmgren

Programledare stadsledningskontoret

Telefonnummer: 031-368 04 24

E-post: carl-anton.holmgren@stadshuset.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}