Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över evenemangsområdet. I bild syns Gothia Towers, Svenska mässan och bakomliggande evenemangsbyggnader.

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet


Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Vad

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny multiarena ska placeras på Valhallabadets tomt med annex i anslutning till denna, att sporthallar ska ersätta de befintliga samt att ett nytt centralbad ska placeras norr om Valhallagatan. Den nya arenan ska bli en konkurrenskraftig arena i europeiska destinationer av jämförbart invånarantal.

Dessutom ska evenemangsområdet kring Valhallagatan utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel, med blandad bebyggelse som skapar trygga gatumiljöer och liv och rörelse samtidigt som staden byggs ihop. Burgårdsparken ska bevaras och utvecklas till en integrerad och tillgänglig grönyta.​

​Var?

Evenemangsområdet avser området från Ullevi till Svenska Mässan, väster om Mölndalsån och öster om Burgårdsparken. Stadsutveckling planeras för hela området med lite olika karaktär. Söder om Valhallagatan planeras för en ny arena på Valhallabadets tomt, med annex i anslutning till arenan. Norr om Valhallagatan planeras för ett nytt centralbad.  

Varför?

Evenemangsområdet behöver förnyas och utvecklas för att Göteborg ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad, både för göteborgarna och för andra besökare. Området upplevs som otryggt och är idag en barriär mellan Gårda, Lorensberg och Heden som gör att staden inte hänger ihop.

När?

Planeringen för att utveckla området fortsätter, och det är ännu för tidigt att presentera en tidplan. Stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram ett planprogram för områdets utveckling till en levande stadsdel med både bostäder och verksamheter.

Vem?

Kommunstyrelsen har uppdraget att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Higab AB och Got Event AB, planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet.

För dig som vill veta mer

Flygbild av Scandinaium och andra byggnader i evenemangsområdet
Flygbild av evenmangsområdet 2023 Flygfoto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Carl-Anton Holmgren

Programledare stadsledningskontoret

Telefonnummer: 031-368 04 24

E-post: carl-anton.holmgren@stadshuset.goteborg.se

Anette Palle

Kommunikationsansvarig

E-post: anette.palle@stadshuset.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}