Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.

Masthuggskajen


Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Vad?

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum.

Här ska byggas cirka 1 300 nya bostäder, uppemot 6 000 arbetsplatser, två förskolor och ett hotell. Det kommer också att byggas två parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter till Masthuggstorget i den västra delen av området.

Var?

Området som är under utveckling stäcker sig från Järntorget i öster till kanten av Stigberget i väster.

Varför?

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajstråket vid älven.

När?

Projektet är i genomförande just nu. Inflyttning i de första kontorsfastigheterna påbörjades under 2022. Grundläggningsarbetena för den nya halvön som ska byggas startade också under 2022. De första bostäderna beräknas färdiga i slutet av 2023. Helt klart beräknas området vara omkring 2030.

Vem?

Göteborgs Stad utvecklar området tillsammans med Älvstranden Utveckling och ett konsortium av byggherrar.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Masthuggskajen

2023-05-31

Masthuggskajen bjuder in till gatufest på Nya Lång

Nu börjar Masthamnsgatan, Göteborgs nya långgata, vakna till liv. Det är långt ifrån klart, men Nya Lång är på gång och flera verksamheter har redan slagit upp portarna i fastigheterna. Därför bjuder …

Visionsbild av Masthuggskajen och Första Långgatan
2023-04-28

Nu startar omvandlingen av Första Långgatan

Nu bygger vi om Första Långgatan till en grön och livlig stadsgata, med en ny park och en ny sammanhållen spårvagnshållplats vid Masthuggstorget

Person som målar graffitti på öppen vägg.
2023-04-20

Nu invigs den öppna väggen på Masthuggskajen

På lördag 22 april invigs en 128 meter lång temporär öppen vägg för alla som vill uttrycka sig i text och bild. På byggplanket längs Emigrantvägen på Masthuggskajen kommer alla som vill att kunna måla…

Bild på konstverk som täcker utsidan av ett räcke av en ramp i ett parkeringsgarage.
2022-06-01

Sex konstgestaltningar till Masthugget Väst

Den nya parkeringsanläggningen Masthugget Väst på Masthuggskajen blir nio våningar hög, med rum för parkeringsplatser såväl som kulturverksamheter, företag, restaurang, idrottshall – och offentlig kon…

Visionsbild av parkeringshus och idrottshall.
2022-05-18

Bygglov för parkeringshus och idrottshall

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov av nytt parkeringshus och idrottshall i Masthugget i Göteborg. Ansökan omfattar även två konstverk i form av skyltar på fasad.

Visionsbild över den kommande halvön på Masthuggskajen.
2022-05-03

Klart vem som ska bygga halvön på Masthuggskajen

Älvstranden Utveckling har tecknat avtal med danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff om att bygga den två hektar stora halvön på Masthuggskajen. Kontraktet är värt 1,3 miljarder och byggstart ä…

Bild på en stängd Kommersenloppmarknad med klotter på jalusinerna.
2022-02-01

Kommersen rivs – och kan återuppstå på Lindholmen

Den graffitiklädda byggnaden Kommersen har länge varit en mötesplats för människor från alla samhällsgrupper. I vår rivs huset, på grund av dess dåliga skick, och ersätts med en grön park, som både sk…

Visionsbild av hur Masthuggsparken skulle kunna se ut.
2022-02-01

Kommersen ersätts med Masthuggsparken

I vår rivs Kommersen och ersätts med en grön oas. Den cirka 2 000 kvadratmeter stora Masthuggsparken blir en plats med sköna sittplatser och ytor för lek och picknick – men får också en viktig funktio…

Visionsbild med vy från Första Långgatan.
2022-01-24

Masthuggskajen tar form på höjden

Ett 16 våningar högt bostadshus vid kvarteret F2 på Första Långgatan är resultatet av ett parallellt arkitektuppdrag som Göteborgs Stads i samverkan med Elof Hansson Fastigheter, Riksbyggen och fyra a…

Filmer om Masthuggskajen

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajens utveckling i fem steg

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Kontakt

Abdurrahman Toryalay

Projektledare Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 55
E-post: abdurrahman.toryalay@alvstranden.goteborg.se

Per Osvalds

Projektchef Södra Älvstranden, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 51
E-post: per.osvalds@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Hoffmeister

Kommunikationsstrateg Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 73
E-post: anna.hoffmeister@alvstranden.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}