Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.

Korsvägenområdet


Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

Vad?

Som en del av Västlänken byggs nu en tågstation under Korsvägen. Parallellt med att det bygget färdigställs, kommer Korsvägen att utvecklas ovan mark. Det kommer bland annat att byggas ett nytt resecentrum, anläggas ny spårväg och hållplatslägena flyttas. Framtidens Korsvägen kommer att ge mer plats för gående och cyklister, och mindre plats för biltrafik.

Hur staden arbetar med infrastrukturprojekt

Var?

Den nya tågstationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten.

Varför?

Tågstationen under Korsvägen beräknas bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafik. Därför behöver kapaciteten för kollektivtrafik och cykel stärkas ovan mark, medan biltrafiken får reducerad kapacitet. Detta är linje med  ambitionerna att öka det hållbara resandet. Korsvägen har upplevts som en rörig plats med många vägar att korsa. Det nya Korsvägen kommer att ha fler vistelseytor och det kommer att vara lättare att ta sig fram där. 

När?

När bygget av nya knutpunkten uppe på Korsvägen kan starta och därmed stå färdig beror mycket på när Trafikverkets projekt Västlänken kan lämna tillbaka ytorna till staden. Trafikverket har meddelat (i augusti 2023) att Västlänkens öppnande försenas ett antal år. Den nya tidplanen är att hela Västlänken, och därmed station Korsvägen, kan öppna för trafik någon gång mellan 2029 och 2032.

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av tågstationen som en del av Västlänken. Göteborgs Stad ansvarar för arbetena ovan mark i projektet Knutpunkt Korsvägen. Västtrafik bygget ett nytt resecentrum. 

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Nya stationshuset i gråbruna färger och med valv och fönster
2023-01-25

Så blir Västlänkens nya stationshus

Nu är det klart att det blir Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter som får uppdraget att utforma ett nytt stationshus vid Centralen. Det är den största av de tre uppgångarna för Västlänkens station C…

Visionsbild av Korsvägen. På bild syns fotgängare, en cyklist och gäster på uteserveringar.
Visionsbild Korsvägen efter 2026. Illustration: Tomorrow

En film om Station Korsvägen

2026 planeras Västlänken vara färdigbyggd. Den nya tågstationen under Korsvägen beräknas få cirka 20 000 resenärer per dygn. Tågresenärerna och andra kommer att vistas i ett delvis nytt Korsvägen. Enligt förslaget till ny detaljplan ska det bli två hållplatslägen i stället för dagens tre, fler och större sammanhängande torgytor.

Här byggs Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.


Kontakt

Peter Wannding

E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}