Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.

Korsvägenområdet


Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

Vad?

Som en del av Västlänken byggs nu en tågstation under Korsvägen. Parallellt med att det bygget färdigställs, kommer Korsvägen att utvecklas ovan mark. Det kommer bland annat att byggas ett nytt resecentrum, anläggas ny spårväg och hållplatslägena flyttas. Framtidens Korsvägen kommer att ge mer plats för gående och cyklister, och mindre plats för biltrafik.

Hur staden arbetar med infrastrukturprojekt

Var?

Den nya tågstationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten.

Varför?

Tågstationen under Korsvägen beräknas bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafik. Därför behöver kapaciteten för kollektivtrafik och cykel stärkas ovan mark, medan biltrafiken får reducerad kapacitet. Detta är linje med  ambitionerna att öka det hållbara resandet. Korsvägen har upplevts som en rörig plats med många vägar att korsa. Det nya Korsvägen kommer att ha fler vistelseytor och det kommer att vara lättare att ta sig fram där. 

När?

När bygget av nya knutpunkten uppe på Korsvägen kan starta och därmed stå färdig beror mycket på när Trafikverkets projekt Västlänken kan lämna tillbaka ytorna till staden. Bedömningen just nu är att knutpunkten blir helt färdig i slutet av 2029. De flesta funktionerna, som nya hållplatslägen, resecentrum m m kommer dock att finnas på plats dessförinnan.

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av tågstationen som en del av Västlänken. Göteborgs Stad ansvarar för arbetena ovan mark i projektet Knutpunkt Korsvägen. Västtrafik bygget ett nytt resecentrum. 

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Nya stationshuset i gråbruna färger och med valv och fönster
2023-01-25

Så blir Västlänkens nya stationshus

Nu är det klart att det blir Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter som får uppdraget att utforma ett nytt stationshus vid Centralen. Det är den största av de tre uppgångarna för Västlänkens station C…

Visionsbild på Haga station - en träbyggnad i ett plan
2021-09-16

Två nya konstgestaltningar till Västlänkens stationer

Nu kan konstnärer från hela världen anmäla intresse för att vara med och forma göteborgarnas framtida gemensamma rum. Två nya konstgestaltningar ska tillkomma vid Västlänkenstationerna Haga och Korsvä…

Visionsbild av Korsvägen. På bild syns fotgängare, en cyklist och gäster på uteserveringar.
Visionsbild Korsvägen efter 2026. Illustration: Tomorrow


Här byggs Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.


Kontakt

Peter Wannding

E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}