Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över området Haga. Bilden visar flera röda tak, ett grönområde och en del av vallgraven.

Haga


Parallellt med att den nya tågstationen i Haga färdigställs ska stadsrummet runt stationen utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Vad?

Som en del av tågtunneln Västlänken byggs nu stationen Göteborgs Haga. Parallellt med att tågstationen under mark färdigställs kommer området runt stationen ovan mark att utvecklas.  Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling vid stationen. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i  utvecklingen av området.

Så utvecklas resande och infrastruktur

Var?

Själva stationen byggs under mark mellan Rosenlundskanalen och Handelshögskolan.  Stationen kommer att ha tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

När?

Trafikverket har meddelat att Västlänken med den nya stationen Göteborgs Haga försenas ett par år. Ursprungsplanen var att öppna hela Västlänken för trafik 2026. I dagsläget finns ingen tydlig prognos för när arbetena med att utveckla området i anslutning till stationsuppgångarna är klara. Tidplanen beror mycket på när Trafikverket kan ge staden tillträde till ytorna. 

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av Västlänken och den nya tågstationen. Göteborgs Stad ansvarar för utvecklingen av stationsområdet ovan mark. Västtrafik ansvarar för stationsbyggnaderna. 

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Visionsbild på det nya stationshuset med stort valv och många fönster
2023-01-25

Så blir Göteborgs nya stationshus

Nu är det klart att det blir Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter som får uppdraget att utforma ett nytt stationshus vid Centralen. Det är den största av de tre uppgångarna för Västlänkens station C…

2023-01-24

Västlänkens öppnande försenas

Idag gick Trafikverket ut med nyheten att de bryter kontraktet med entreprenören för Västlänkens etapp Haga. Konsekvensen av detta blir att öppnandet av Västlänken i sin helhet kommer att försenas ett…

Visionsbild på Haga station - en träbyggnad i ett plan
2021-09-16

Två nya konstgestaltningar till Västlänkens stationer

Nu kan konstnärer från hela världen anmäla intresse för att vara med och forma göteborgarnas framtida gemensamma rum. Två nya konstgestaltningar ska tillkomma vid Västlänkenstationerna Haga och Korsvä…


Här byggs Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

Kontakt

Peter Wannding

Kommunikationsansvarig
E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}