Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.

Norr om Nordstan


I ett centralt läge som upplevs som undanskymt ligger en viktig pusselbit för Centralenområdet och Älvstaden. Nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger ett område som kan utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

En baksida som ska bli en framsida

I planområdet kommer det att finnas två uppgångar för Västlänken station centralen. Samtidigt kan tre nya kvarter växa fram, Nordstan kan byggas ut och en boulevard löpa genom området.

Boulevarden ska bli ett huvudstråk genom området för i första hand gång, cykel och kollektivtrafik och blir den huvudsakliga kopplingen mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Norr om boulevarden, mot vattnet, kan tre nya kvarter växa fram där det kan bli bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och en uppgång för Västlänken som byggs in i kvarteret.

Nordstan kan byggas på östra och norra sidan av garaget med centrumverksamhet, kontor och hotell och även här  blir det en uppgång för Västlänken.

Hur staden arbetar med infrastruktur

Var?

Det aktuella området ligger nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen.

Varför?

I dag upplevs Norr om Nordstan väldigt mycket som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svår att röra sig i området och eftersom det är så mycket biltrafik.

Här finns egentligen ingen plats för rekreation och det är tämligen mycket buller i området. I hela området ska det också bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik. En hållplats för buss och spårvagn vid Kanaltorget som kommer att uppföras i senare skedet, gör det lätt att byta för resenärer både för resor inom regionen och staden.

Meningen är att det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att röra sig inom området, att det ska vara en välkomnande plats för alla människor som kommer samlas och röra sig i den stadsmiljö som kan växa fram Norr om Nordstan.  

När?

Samråd hölls mellan 19 februari och 31 mars 2020 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Detaljplanen är för närvarande överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Vem?

Marken för kvarteret mellan Nordstan och Götatunneln är markanvisad till Castellum AB som kommer att bygga ett kontorshus med centrumändamål i markplan. Övrig mark mellan Västlänken stations Centralens mittuppgång och Götatunneln är inte markanvisad.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Norr om Nordstan

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken


Kontakt

Emir Aganovic

Projektledare
Telefonnummer: 031-368 16 08
E-post: emir.aganovic@stadsbyggnad.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}