Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.

Norr om Centralstationen


Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen tar form de kommande åren. Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen skapas kontor, handel och bostäder. Här finns utmärkta kommunikationer med hållbara förtecken som minskar avstånd inom regionen och ökar närheten till våra skandinaviska grannländer.

Vad?

Norr om Centralstationen föreslås en grupp riktigt höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline - RegionCity. Området planeras att fyllas med bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger. Det kommer att bli en tät och blandad stations- och stadsmiljö som skapar liv och rörelse i området.

Om bostadsbyggandet i Göteborg

Detaljplan Norr om Centralstationen

Var?

Området, som är ca 20 000 kvm stort, ligger precis i anslutning till centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång.

Varför?

Området ligger mitt i regionens kärna och i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden. Här har vi också Västsveriges bästa kollektivtrafikläge, så det är förstås klokt att utnyttja platsen effektivt med så många bostäder och arbetsplatser som möjligt.

När?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 15 december 2020 och antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen. Områdets färdigställande planeras från 2026.

Vem?

Jernhusen utvecklar området.

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken


Kontakt

Simon Wallqvist

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 15 90
E-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Telefonnummer: 031-368 10 64
E-post: fastighetskontoret@exploatering.goteborg.se

Roger Månsson

Projektledare
Telefonnummer: 031-749 60 39
E-post: trafikkontoret@stadsmiljo.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}