Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.

Lilla Bommen


Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg. Området ligger precis vid Göta älv och innehåller bland annat Operan, en gästhamn och kontorsfastigheter. I och med Hisingsbrons invigning och att Götaälvbron monteras ner skapas ny plats för stadsutveckling i området.

Film: Vad händer vid Lilla Bommen?

Vad?

När Götaälvbrons södra fäste rivs görs nya tomtytor tillgängliga. Här bildas fyra nya fastigheter. Innehållet förväntas i huvudsak bli verksamhetslokaler, men bostäder är också tillåtet.

Lilla Bommen området kommer även att innehålla Lilla Bommens kajtorg. Från kajtorget kommer det att finnas en trappa och hiss upp till Hisingsbron.

Längsmed älven vid Lilla Bommen och Gullbergsstrand ska det skapas ett rekreativt kajstråk för fotgängare med olika slags torg och parker. Kajen är en del av ett längre stråk vid vattnet mellan Masthuggskajen och Gasverkskajen.

Var?

Lilla Bommen ligger i centrala Göteborg i området mellan Kanaltorget, där gästhamnen och Operan huserar i väst, till Hisingsbron i öst. De nya fastigheterna är placerade mellan landmärket ”Läppstiftet” och den nya Hisingsbron.

Varför?

Lilla Bommen är en del av Centralenområdet, en av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Centralenområdet är en del av vision Älvstaden. Med närheten till älven och det kommande kajstråket bidrar utvecklingen i Lilla Bommen till ökad tillgänglighet för göteborgarna att möta vattnet.

När?

Byggstart på de nya fastigheterna beräknas ske från 2023. Utbyggnaden kommer att ske i etapper under 2020-talet. Göteborgs Stad iordningställer allmän plats kring fastigheterna inklusive kajområdet efter hand.

Vem?

Genomförandeavtal för de fyra nya fastigheterna väster om Hisingsbron är tecknade med Vasakronan och Platzer.

Nyheter om Lilla Bommen

Visionsbild över kajområde vid Lilla Bommen. En solig dag och folk promenerar längs vattnet och sitter på en utbyggd brygga.
2022-05-20

Ny yta blir torg och kajstråk vid Lilla Bommen

I och med rivningen av den gamla Götaälvbron har ny mark tillgängliggjorts i området Lilla Bommen. Det är ytan mellan den nya Hisingsbron och Läppstiftet som nu ska stadsutvecklas.

Närliggande projekt

Hisingsbron kvälltid upplyst med blå belysning.
Göteborg växer

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Den nya förbindelsen knyter samman stadens centrum över vattnet och enar stadens två halvor till en grön och nära storstad.

Kontakt

Nina Larsson

Projektledare
E-post: nina.larsson@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}