Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.

Centralenområdet


Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Ett centrum för hela regionen

I Centralenområdet planerar vi för nya 2000 bostäder och 19 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter.

Med Västlänken kan tågtrafiken till och från Göteborg utvecklas, och i kombination med att övrig kollektivtrafik stärks blir blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Med Västlänken blir det en ny, underjordisk centralstation med fyra spår, strax nordväst om dagens tågstation. Den nya centralstationen ska trafikeras med genomgående pendel- och regionaltåg. Stationen får tre uppgångslägen.

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Om bostadsbyggandet i Göteborgs Stad

Var?

Centralenområdet ligger mellan den historiska stadskärnan i sydväst och det framtida utvecklingsområdet Gullbergsvass i öster. Göta älv avgränsar området i norr med Frihamnen och Ringön på andra sidan. Drottningtorget och Åkareplatsen ingår i området som i söder avgränsas av Fattighusån. Kajstråket från Pagoden till och med Packhusplatsen är också en del av Centralenområdet.

Varför?

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

När?

Ett stort område som Centralenområdet utvecklas successivt. Vissa delar är färdiga, som Hisingsbron och Platinan, liksom nedsänkningen av Götaleden. Andra delar byggs eller är i planeringsstadiet. Det kommer att ta ungefär 15–20 år innan Centralenområdet kommer att vara klart.

För dig som vill veta merNyheter om Centralenområdet

suddiga höghus utplacerade i centralenområdet. Visionsbild.
2023-05-25

Ett steg närmare byggnation ovanpå Gullbergstunneln

En detaljplan som gör det möjligt att skapa ny stadsbebyggelse ovanpå Gullbergstunneln tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet 23 maj. Efter sommaren ska detaljplanen tas upp i kommunfull…

Visionsbild över hur Centralområdet kan se ut i framtiden.
2023-02-24

Detaljplan Norr om Nordstan antagen

På torsdagen den 23 februari antog Kommunfullmäktige detaljplanen för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan.

Vybild över Centralstationen och tågspåren
2022-03-29

Nu utreds Bangårdsförbindelsen

Var borde en bro över bangården vid Centralstationen placeras? Ja, det är huvudfrågan i den förstudie om Bangårdsförbindelsen som startar nu. Förstudien ska ligga till grund för inriktningsbeslut och …

Visionsbild över hur området norr om Centralstationen skulle kunna se ut.
2021-04-26

Norr om centralstationen antagen

Nu har vi kommit ett steg närmare för att realisera utvecklingen av stadsutvecklingen i ett av regionens bästa kollektivtrafiklägen. Kommunfullmäktige har nämligen antagit detaljplanen för verksamhete…

Bild på Östra stationsbyggnaden som om du står bredvid den, med folk på uteserveringar utanför.
2021-02-12

Så blir Centralens östra stationsbyggnad

Nu är det klart att det blir arkitektbyrån Krook & Tjäder som får uppdraget att utforma byggnaden för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5–7 våningar hög, 150 meter lån…

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken


Kontakt

Per Osvalds

Projektledare
Telefonnummer: 031-368 18 51
E-post: per.osvalds@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare
Telefonnummer: 031 - 368 10 78
E-post: per-anders.kall@exploatering.goteborg.se

Liza Edman

Delprogramledare, stadsmiljö
E-post: liza.edman@stadsmiljo.goteborg.se

Simon Wallqvist

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 15 90
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}