Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Byggarbetsplats med glasbyggnader i bakgrunden och en ofärdig konstruktion i förgrunden.

Bebyggelse på Götaleden/E45


När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Vad?

800 meter av Götaleden mellan Lilla Bommen och Marieholm har sänkts ner cirka 6 meter i marken. Den västra delen av nedsänkningen har överdäckats och en ny tunnel har byggts, Gullbergstunneln. På tunneltaket finns möjlighet att bygga över 3500 arbetsplatser och 400 bostäder på en plats som tidigare enbart fungerade som trafikled.

Även den östra delen av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning.

Var?

Götaleden är en del av Europaväg 45 som går längsmed Göta Älv genom centrala Göteborg. Gullbergstunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan, vid Hisingsbrons södra fäste, och Torsgatan. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det två nya trafikmot och för att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

Varför?

När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och överdäckad så har vi möjlighet att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet. Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Boulevarden som placeras ett kvarter från Gullbergstunnelns tak blir också en ryggrad mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Boulevarden ska bli ett stråk med liv och rörelse och passerar olika platser som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsbanans stationspark.

Att bygga stad ovanpå en trafikled är naturligtvis komplicerat, en av många utmaningar som måste lösas och som Göteborgs Stad nu jobbar med är hur vi ska hantera luftmiljön i området.

När?

Ambitionen är att detaljplanen för överdäckningen ska antas under första halvåret 2022. Det betyder att allmän plats kan börja byggas under 2023 och kvartersbebyggelsen påbörjas under 2024.

Bebyggelsen med samtliga kvarter ovanpå Gullbergstunneln beräknas vara klara i slutet av 2020-talet.

Vem?

Nedsänkningen av Götaleden samt byggande av Götatunneln ansvarar Trafikverket för. Överdäckningen och kommande markanvisning på den nya byggbara marken ovanpå tunneltaket ansvarar Göteborgs Stad för.

För dig som vill veta mer


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

suddiga höghus utplacerade i centralenområdet. Visionsbild.
2023-05-25

Ett steg närmare byggnation ovanpå Gullbergstunneln

En detaljplan som gör det möjligt att skapa ny stadsbebyggelse ovanpå Gullbergstunneln tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet 23 maj. Efter sommaren ska detaljplanen tas upp i kommunfull…

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken


Kontakt

Per Osvalds

Projektledare

Telefonnummer: 031-368 18 51

E-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare

E-post: per-anders.kall@exploatering.goteborg.seÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}