Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.

Bangårdsförbindelsen


Bangårdsförbindelsen ska bidra till att skapa ett tillgängligt, mer attraktivt och tryggt område runt Göteborgs Centralstation.

Vad?

Bangårdsförbindelsen är tänkt att ge goda förutsättningar för fortsatt stadsutveckling och bidra till att skapa en nära, sammanhållen och tillgänglig stad genom att knyta samman stadsdelarna Gullbergsvass och Stampen.

Så arbetar staden med infrastruktur

Varför?

Förbindelsen är tänkt att minska bangårdens barriäreffekt samt möjliggöra ökad framkomlighet i området. En annan tanke med Bangårdsförbindelsen är att den ska frigöra Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget från genomgående bil- och busstrafik samt skapa frigjorda och tillgängligare ytor främst för fotgängare och cyklister.

Hur?

Just nu pågår ett arbete med att inventera och analysera allt material som är framtaget sedan innan och se över vad som behöver kompletteras alternativt uppdateras. Utöver det arbetas det med att förbereda den förstudie som planeras att starta under vintern 2021-2022. Den ska resultera i ett förslag till trafiknämnden och kommunfullmäktige om hur arbetet bör fortsätta framåt, så att ett inriktningsbeslut kan fattas.

När?

Arbetet med Bangårdsförbindelsen har pågått sedan 2010. Uppdraget är komplext och nya förutsättningar har tillkommit över tid. Det är många intressenter som påverkas och det är viktigt att samordna olika uppdrag. Då Bangårdsförbindelsen påverkar annan planering i området, är det av vikt att arbetet görs just nu.

Infrastrukturprojekt

Bild som visar Avenyns övre gågata med skyltskåp. I bakgrunden syns Göteborgs konstmuseum.
Göteborg växer

Avenyn

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Boulevard med träd i höstfärger. En spårvagn passerar.
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

Flygvy över Arendals hamn med utökad markyta.
Göteborg växer

Göteborgs Hamn

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken

Kontakt

Ann-Charlotte Setterdén

Kommunikationsansvarig
E-post: ann-charlotte.setterden@exploatering.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}