Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Visionsbild av Gullbergsvass. På bild visas en paradgata med butiksverksamheter. I förgrunden står en grupp människor och pratar.

Gullbergsvass


Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Utvecklingen av området ligger längre fram i tiden, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgängligt och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Vad?

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder. Omvandlingen kommer att ta tid och om cirka 30 år kan Gullbergsvass sälla sig till skaran av knutpunkter som är att räkna med. Kanske kommer du själv att bo eller arbeta här och tänka tillbaka på tiden då Gullbergsvass kändes otillgängligt och främmande.

Här finns redan en levande kaj, Drömmarnas kaj, med en aktiv båtklubb med många medlemmar. Ett område som många besökare och göteborgare gillar att besöka. Kajstråket kommer att göras ännu mer tillgängligt inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Hur staden arbetar med bostäder

Var?

Gullbergsvass ligger längs Göta Älv norr om Hisingsbron.

Hitta fler projekt

Varför?

Det har gjorts en förstudie som bland annat lyfte fram Gullbergsvass som en knutpunkt för hela regionen. Alla tåg som kommer in till Göteborg stannar mitt i området och kommer göra så även i framtiden. För många företag är det viktigt med fungerande kommunikationer och logistiklösningar. Det kan området erbjuda. Och i framtiden även stråk och parker som ger extra guldkant för boende, besökare och de som arbetar här.

För dig som vill veta mer

Kontakt

Elisabeth Skogelind

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 17 66
E-post: elisabeth.skogelind@stadsbyggnad.goteborg.se

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031- 368 96 61
E-post: rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Maria Lejon

tf planchef
Telefonnummer: 031-368 18 49
E-post: maria.lejon@stadsbyggnad.goteborg.se

Projekt i Södra Älvstaden

Visionsbild av Masthuggskajen.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Flygvy av Skeppsbron.
Göteborg växer

Skeppsbron

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}