Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Förskolebyggnad med grått tegel och ljus fasad. På gatan syns en parkering och en elsparkcykel.

Förskola vid Ostindiegatan 24 - nybyggnad


Majorna-Linnéområdet lockar barnfamiljer, och fler förskoleplatser behövs. Därför byggs en ny och större förskola på Ostindiegatan 24.

Vad?

Den nya förskolebyggnaden med sex avdelningar ersätter den tidigare förskolebyggnaden. Under byggnationen är verksamheten med barn och personal evakuerade till Rörmyrens förskola, och flyttar tillbaka när den nya förskolan är klar.

Var?

Ostindiegatans förskola är en av förskolorna i området kring Sannaskolan.

Varför?

Förskolan på Ostindiegatan 24 var i sådant skick att den behövde ersättas. En ny detaljplan för området gav planstöd för en byggnad i två plan vilket medför att nuvarande förskola med tre avdelningar ersätts med en förskola med sex avdelningar.

När?

Byggnationen av den nya förskolan påbörjades i slutet av 2021 när den gamla förskolan hade rivits. Den nya förskolan beräknas stå färdig våren 2023.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Upphandlad totalentreprenör är Vestia i det strategiska partneringprogrammet Klövern.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Ida Anvarian

Projektledare stadsfastighetsförvaltningen

E-post: ida.anvarian@stadsfast.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}