Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Förskolebyggnad med mörkgrön fasad och en gulmålad entré. Omkring byggnaden står barn och föräldrar.

Förskola vid Kullegatan 4 - nybyggnad


Intill Buråskyrkan i Krokslätt, ska en ny och större förskola ersätta den tidigare. Projektet beräknas vara färdigt vintern 2022-2023.

Vad?

Barn och pedagoger på Kullegatans förskola får en ny förskola i två plan med sju avdelningar. 

Var?

På Kullegatan 4 i anslutning till natursköna Buråsparken i Krokslätt. Förskolan ligger idag uppe på en höjd och marken sluttar åt både söder och norr. Väster om förskolan ligger Burås kyrka. Förskolan är omgiven av naturmark och skog och norr om ligger det en allmän park som är en naturlig svacka i området.

Varför?

Den nuvarande förskolan på Kullegatan rivs. I valet mellan att modernisera och fräscha upp lokalerna som har ekonomiskt tunga driftskostnader, och bygga en ny och större förskola så föll valet på det senare. Fler barn i stadsdelen behöver få plats på förskolor. En modern och ändamålsenlig förskola byggs därför på samma plats.

När?

Projektet startades under senhösten 2021 och beräknas vara klart våren 2023. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av förskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör genom partneringprogrammet Fyrklövern, är Vestia.

Läs mer om förskolans verksamhet

Kullegatan 4 förskola

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Ida Anvarian

Projektledare
E-post: ida.anvarian@stadsfast.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}