Till sidans huvudinnehåll
Byggplats med lyftkran

Fixfabriken


1 500 nya lägenheter ska uppföras där Fixfabriken tidigare låg. Utöver bostäderna byggs även en ny skola, ett äldreboende, nya förskola och bostäder med särskild service.

Var?

Fixfabriken innefattar området i Sandarna där Fixfabriken låg tidigare och bussgaraget på grannfastigheten. Utöver bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service.

Hitta fler projekt

Varför?

Behovet av fler bostäder är stort. Här ska närmare 1 500 nya lägenheter uppföras. Här skapas en blandad stadsbebyggelse med bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

När?

2019 startade uppförandet av bostäder där Fixfabriken tidigare låg. 400 bostäder är redan färdigställda och 650 bostäder är i produktion. När byggstarten för det återstående 450 bostäderna kan dra i gång är i dagsläget (våren 2023) osäkert, beroende på det förändrade konjunktur- och ränteläget. Det handlar om tre kvarter där Göteborgs Stad, genom exploateringsförvaltningen, äger marken som i dagsläget inte har någon markanvisad part

Vem?

I detta projekt samverkar Göteborgs Stad genom exploateringsförvaltningen, Kretslopp och vatten med Balder, Ekeblad fastigheter, F O Peterson, Hemsö, HSB, Lejonstaden och Magnolia Bostad.


Byggarbetsplats med lyftkran
400 bostäder är redan färdigställda och 650 bostäder är i produktion.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om Fixfabriken så kan du kontakta exploateringsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}