Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild som överblickar Brunnsparken från luften en solig dag. Parken har rustats upp med träd och planteringar.s upp med

Brunnsparken


Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 har parken rustats upp och blivit en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats.


Vad?

På uppdrag av park- och naturnämnden har Brunnsparken rustats upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Fastighetskontoret har i uppdrag att uppföra en kafébyggnad i parken för att bidra till ökad trivsel och trygghet. 

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Brunnsparken ligger i centrala Göteborg, mellan Nordstan och Arkaden och mellan två av Göteborgs äldsta gator, Norra Hamngatan och Södra Hamngatan.

Varför?

Under senare år har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. Trots det upplevdes Brunnsparken som mörk och otrygg.

För att parken skulle upplevas som ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävdes mer omfattande upprustning, som innebar mer solljus och belysning i parken, bättre gångstråk, fler sittplatser, tydligare siktstråk och ny blommande växtlighet och grönska. 

När?

På uppdrag av park- och naturnämnden tog park- och naturförvaltningen fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien godkändes i park- och naturnämnden i september 2017 och den har legat till grund för upprustningen av platsen.

Upphandlingen av gestaltning och projektering för upprustningen av Brunnsparken blev klar i februari 2018. Under första halvåret 2019 förberedde park- och naturförvaltningen på plats i parken, till exempel genom att flytta träd, inför byggstarten den 5 augusti 2019.

I februari 2020 öppnades parken åter efter upprustningen och under försommaren kom kandelaberbelysningen tillbaka efter renovering och planteringarna färdigställdes. I juli 2020 var upprustningen helt klar.

Sedan 2021 arbetar fastighetskontoret med att uppföra en kafébyggnad i parken.

Nyheter om Brunnsparken

En röd cafèbyggnad i Brunssparken
2022-12-15

Det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafèbyggnad

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar …

Drönarbild som visar placeringen av den nya cafébyggnaden
2022-11-17

Över 100 bidrag tävlar om Brunnsparkens nya cafèbyggnad

Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Den nya byggnaden ska bli ett landmärke i den lilla skalan, och stärka Brunnsp

Drönarbild av Brunnsparken med de gröna växtbäddarna
2020-02-14

Brunnsparken öppnar 17 februari 2020

Efter den 17 februari 2020 kan du återigen passera genom Brunnsparken. Upprustningen är klar, så när som på plantering av perenner och restaurering av kandelaberbelysningen från 1884. När parken åter …

För dig som vill veta mer

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Kontakt

Charlotte Karlsson

Projektledare exploateringsförvaltningen

För frågor gällande cafébyggnaden

charlotte.karlsson@exploatering.goteborg.se

Johan Blomqvist

Projektledare stadsmiljö

För frågor gällande upprustningen av parken

E-post: johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg exploateringsförvaltningen

För frågor gällande upprustningen av parken

E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}