Till sidans huvudinnehåll
Drönarbild som visar Avenyns övre gågata från luften. I bakgrunden syns Göteborgs konstmuseum.

Avenyn


Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Vad?

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn skrev i november 2021 under ett första samverkansavtal om att tillsammans ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.

Under 2022 har en projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen pågått. Fyra utvalda team fick lämna in sina förslag och hösten 2022 utsåg juryn en vinnare.

De fyra förslagen heter:

  1. ”Öppen ridå”
  2. ”Avenyns vardagliga högtidlighet”
  3.  ”AveNy”
  4.  ”Alltid inne – Alltid ute”

Var?

Kungsportsavenyn är nästan en kilometer lång från Kungsportsbron till Poseidon på Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda. 

Varför?

Det har nu gått 50 år sedan den senaste stora upprustningen av Avenyn. Ett försök att lyfta paradgatan gjordes av staden under åren 2014–2017.  Då hade ett förslag till gestaltningsprogram tagits fram men den processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes.

När?

Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling genomfördes under första halvan av året och under hösten 2022 utsågs en vinnare. 

Fortsatt tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar har bedömt förslagen.
  • Ett vinnande förslag har utsetts i oktober.
  • Det vinnande förslaget kommer utvecklas vidare under 2022 och 2023 i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli under andra kvartalet 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026.

Vem?

Stadsutvecklingsprojektet, som omfattar både Avenyn och Götaplatsen, är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden genom Göteborgs Stads budget för 2021. Uppdraget innebär att stadsbyggnadskontoret ska driva och leda arbetet i bred samverkan med stadens förvaltningar och de privata aktörerna. Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5 medverkar i arbetet. Det gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Citysamverkan genom Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Läs mer på Avenyföreningens projektsida om upprustningen

Nyheter om Avenyn

Skulpturer i blank metall, den ena sträcker sig ut som ett rotsystem över ett torg. Den andra är placerad högst upp på tre smala pelare.
2023-05-11

Liva Isakson Lundin får uppdraget att ta fram ett förslag på konstgestaltning till Avenyn

Tidigare i våras utlystes uppdraget att ta fram ett skissförslag på ny konstgestaltning till Avenyn, i samband med att stråket genomgår en omfattande omvandling. Nu är det klart att konstnären Liva Is…

Illustrationsbild på Avenyn med höghus som längs gatan
2023-02-20

Nu startar arbetet med ny offentlig konst till Avenyn

När stadens paradgata får en ny skepnad ska den offentliga konsten integreras i gaturummet. Nu söker Göteborg Stad en konstnär som kan vara med och påverka utformningen av Avenyn, i samarbete med arki…

Liten del av Avenyn med ett cafe och strosande människor
2022-10-20

Här är det vinnande teamet och förslag för Aveny-tävlingen

Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut. Nyréns Arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy. Tillsammans med staden, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund…

Kontakt

Birgitta Lööf

Processledare, stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs Stad
E-post: birgitta.loof@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}