Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Tynnered med vägar, höghus och villor med insprängda grönområden

Tynnered

Tynnered är en stadsdel belägen i sydvästra delen av Göteborg. Stadsdelen har många bostadsområden med både hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus samt i radhus och villor. Här finns också ett antal grönområden och parker, såsom Ruddalen och Kvibergsparken, vilka erbjuder möjligheter till rekreation, promenader och lek. I stadsdelen finns även olika typer av service  såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar, och mindre lokala affärer.

Program för Tynnered

Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Tynnered igång. Tynnered planeras att utvecklas till en mer sammanhängande del av staden. I området skapas möjligheter för mer bostäder, verksamheter och service för att utveckla en tryggare och mer levande stadsdel.

Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram bland annat med 550 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park.

Skattegårdsvägen - cirkulationsplats

I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.
${loading}