Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Kvibergs park med mycket grönska

Kortedala - Kviberg

Kortedala är en levande stadsdel med en blandning av bostäder, grönområden och serviceanläggningar. Det är känt för sina radhus och hyreshus, många av dem byggda under 1950- och 1960-talen. Grönområden som Kvibergsparken och närheten till naturreservatet Delsjön ger också invånarna möjlighet till rekreation och friluftsliv. Staden är mån om att bevara kulturmiljön och naturområdet längs Säveån.

Om Kortedala och Kviberg

Möjligheterna för Kortedala-Kviberg är många, men det finns också en hel del utmaningar. Det är därför som Göteborgs Stad har tagit fram ett program för stadsdelen. I programmet undersöks möjligheterna, olika idéer testas och de boende får en chans att komma med synpunkter och värdefull kunskap

Gärdsåsskolan - om och tillbyggnad

Gärdsåsskolan är en 4-9-skola vid Kortedala torg med 400 elever. Göteborgs Stad moderniserar skolan etappvis under 2019-2024 med att riva, bygga nytt och renovera - med varsamhet för skolans historiska värde.

Julianska gatan - BmSS-boende, nybyggnad

I Kortedala på Julianska gatan 8 ska vi färdigställa sex BmSS-bostäder 2025. Projektet ingår i stadsfastighetsförvaltningens plan för byggprojekt med minskad klimatpåverkan.

Ny simhall i Kortedala

Kortedala ska få en modern simhall för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Isdala ishall har rivits för att ge plats åt  simhallen och Isdalas verksamhet har flyttat in i Kvibergs Parks ishall.

Kvibergs Park

Kvibergs Park i Östra Göteborg har utvecklats från regementsområde till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. En ny temalekplats stod klar i mitten av oktober 2022 och i augusti 2023 öppnade den nya is- och sporthallen.
${loading}