Till sidans huvudinnehåll
Vybild över bostadsområde i Hammarkullen med kringliggande skog.

Hammarkullen

Stadsutvecklingsprojektet i Hammarkullen ska skapa attraktivitet och trygghet i bostadsbestånd och utemiljöer för ökad trivsel, trygghet och bättre hälsa. På längre sikt föreslås en omvandling av Hammarkulletorget.

Hammarkullen är en levande stadsdel i nordöstra Göteborg med ca 9000 invånare. Området byggdes ut under sent 1960- och tidigt 1970-tal utifrån modernistisk stadsplanering med en centralt lokaliserad spårvagnshållplats under mark, unik i sitt slag i Göteborg. Från målpunkter såsom Centralstationen och Angered centrum tar du dig snabbt till Hammarkulletorget via spårvägen och stationshuset som idag rymmer både service och konsthall. Hammarkullen är naturnära och har ett engagerat lokalsamhälle, ett brett förenings- och kulturliv samt verksamheter såsom bibliotek, simhall, folkets hus och folkhögskola med flera.

Vad?

I Hammarkullen pågår en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel, trygghet och bättre hälsa. Det handlar dels om att på kort sikt rusta upp och skapa attraktivitet och trygghet i bostadsbestånd och utemiljöer. På längre sikt föreslås en omvandling av Hammarkulletorget med komplettering av bostäder, verksamheter och samhällsservice. Ny bebyggelse kan bidra till större variation av olika sorters boende och fler boendemöjligheter för de som bor här idag och för de som flyttar in imorgon.

Flertalet dialoger har förts genom åren med utvecklingen av Hammarkullen och särskilt torget som fokus. Engagemanget i området är stort och boende och verksammas kunskap, behov och önskemål behöver utgöra en fortsatt viktig del i arbetet.

Varför?

Arbetet ska säkra en utveckling för hela området på kort och lång sikt och i förlängningen bidra till en mer jämlik stad.

Hur

Stadens olika förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med privata aktörer och civilsamhället för en utveckling av området. Mycket görs på många håll, här och nu samt genom planering för framtiden. Tillsammans kan det möjliggöra för en positiv utvecklingen av Hammarkullen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}