Till sidans huvudinnehåll
Asfaltsträdgården sett från gatan. I förgrunden syns ett stängsel med grönska. I bakgrunden en byggnad med graffiti.

Om Ringön


Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt.

Vad?

Ett område med karaktär där gammalt möter nytt.
Ringön är ett område som utvecklats från varvsindustri till en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna utveckling har skett av egen kraft och på Ringön finns idag en mängd olika fastighetsägare och företag som tillsammans skapar en spännande företagsmiljö. Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Var?

I centrala Göteborg på Hisingen finns industriområdet Ringön, precis vid Hisingsbrons norra fäste.

Varför?

Ringön är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.

Områdets karaktär gör det möjligt för en successiv utveckling där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera sida vid sida. Hur blandat Ringön kan bli med verksamheter, service och bostäder får tiden utvisa.

Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

När?

Tillsammans med verksamheterna på Ringön arbetar Göteborgs Stad med en stegvis utveckling av området. Från enbart industri till en plats med utrymme för mer. 

Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. Startskottet för arbetet var workshopen Spontaneous City som bland annat resulterade i forumet Framtid Ringön där man diskuterar hur området ska utvecklas och bli mer attraktivt för allmänheten. 

Forumet har genererat flera nyskapande insatser som exempelvis en mer kreativ miljö längs Järnmalmsgatan, konstlokalen Järnhallen, konstfestivalen Hall of Fame och projektet Saltet på Ringön med deras Ö-fest som brukar ha närmare 10 000 besökare.

Ett steg i utvecklingen av Ringön var strategin för tidsbegränsade bygglov som kom 2018. De ger möjlighet att ändra användningen av fastigheter. Eftersom det i detaljplanen anges att det är en plats för industriändamål behövs bygglov för att göra annat i byggnaderna. Det har blivit enklare genom den nya strategin.

Vem?

På Ringön verkar fastighetsägare och företag från industri och kreativa näringar sida vid sida. Organisationen Saltet på Ringön har arbetat fram till 2021 för att bidra till visionen om en långsam och organisk utveckling av området där dess karaktär ska bevaras. En stor del av marken på Ringön ägs av Göteborgs Stad och är indelad i tomträtter med tomträttsavtal som löper till 2045.


Person står vid brygga och tittar ut över hamnen.

Kontaktpersoner

Karin Slättberg
Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: karin.slattberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Åsa Hüffmeier
Projektledare, exploateringsförvaltningen
E-post: asa.huffmeier@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}