Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Lindholmens kajstråk med flera nybyggda byggnader och båtar.

Om Lindholmen


På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Vad?

Lindholmen var ursprungligen ett varvs- och industriområde som i dag domineras av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Det är livligt på dagarna, men lugnare på kvällar och helger. Göteborgs Stad arbetar med ett program för Lindholmen. Ett av målen med arbetet är att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven och att komplettera området med ytterligare bostäder, kontor och förskolor. En livligare stadsdel kommer successivt att växa fram där företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger. Dessutom kommer Göteborgs högsta byggnader att finnas på Lindholmen och rita om stadens silhuett, där Karlatornet med sina 245 meter blir den högsta byggnaden i Norden.

Fram till 2027 planeras för totalt 2700 nya bostäder och 3 500 arbetsplatser på Lindholmen. Det planeras även för en skola för cirka 500 elever i årskurs 4–9.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Lindholmen ligger utmed Norra Älvstranden och gränsar till Göta älv i söder, Ramberget i norr, Sannegården i väster och Frihamnen i öster.

Varför?

På Lindholmen finns många företag men än så länge relativt få bostäder. För att få en hållbar stad ur fler perspektiv är planen att förtäta området och ge det liv och rörelse genom bra boendemiljöer, kulturutbud och parker. Karlastaden och Lindholmshamnen är två bostadsområden som är under byggnation och kommer att bidra med ett väsentligt tillskott av bostäder.

När?

Utvecklingen av Lindholmen sker successivt där vissa delar är färdiga, andra under utveckling och planering och så finns det delar som kommer att planeras och bebyggas först om flera årtionden. Bostadsområdena Lindholmshamnen och Karlastaden beräknas stå färdiga 2024 respektive 2027.

Vem?

Göteborgs stad arbetar med det övergripande programmet på Lindholmen. Samtidigt är flera privata byggherrar med och utvecklar området. Bakom Karlastaden står Serneke och vad gäller Lindholmshamnen utvecklas området av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling tillsammans med Peab, Skanska, HSB och Riksbyggen.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Lindholmen i vinterskrud.
2023-12-04

Kom i julstämning med Lindholmen by Night

Upptäck Lindholmen tillsammans med Älvrummet i kvällsljusets sken, där ni går en guidad utomhustur omgivna av tusentals lampor som lyser upp stadens silhuett både på Lindholmen och andra sidan älven. …

2023-10-20

Ny säsong av Götepod - del 1: Om Lindholmen

Äntligen är Götepod tillbaka igen. Podden med fokus på stadsutveckling i Göteborg. I säsongspremiären diskuteras Lindholmen. Är det Göteborgs eget Brooklyn?

Frågor och svar

 • Det finns väl bara företag och högskola på Lindholmen?

  Det stämmer inte riktigt, men det som dominerar området idag är ett stort kluster av företag inom Lindholmen Science Park. Det är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT (informations- och medieteknik) och media. Ett område som ligger så centralt med både arbets- och studieplatser och god infrastruktur kan bli en stad som lever hela dygnet om den kompletteras med fler bostäder än i dag – och det är målet med Lindholmens utveckling.


 • Hur många bostäder ska det byggas?

  Det planeras för ungefär 2 600 bostäder i de nya kvarteren i Lindholmshamnen och den planerade Karlastaden. Cirka 450 lägenheter är färdiga och inflyttade i Lindholmshamnen och vid årsskiftet 2023/2024 är ytterligare 300 lägenheter inflyttade i Karlastaden.


 • När ska Karlatornet vara klart?

  Detaljplanen för Karlastaden godkändes av byggnadsnämnden och antogs av kommunfullmäktige 2017 och vann laga kraft samma år. Under 2018 påbörjades ett intensivt pålningsarbete och nu är byggandet av Karlatornet igång för fullt. Det beräknas stå helt klart under 2024.


 • Finns det några studentbostäder i Lindholmen?

  Ja. Det finns sedan flera år 156 små inredda lägenheter i containerform, så kallade Urban Cribs, precis vid Lindholmspiren. I Smedjan, en omgjord gammal industribyggnad bredvid de nya kvarteren i Lindholmshamnen, finns ytterligare 86 bostäder för studenter. Dessutom finns nästan 400 studentlägenheter utmed Lindholmsallén och 150 studentbostäder på Plejadgatan.


Visionsbild av hur Karlatornet kommer se ut. Byggnaden är en skyskrapa med glasfasad och kurvade kanter.
Så här kan vyn över Karlastaden se ut när den är färdigbyggd.

Projekt på Lindholmen

Vy över Älven med bebyggelse av Karlatornet i bakgrunden.
Göteborg växer

Karlastaden

Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.
Göteborg växer

Lindholmshamnen


Kontakt

Erik Florberger

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 36
E-post: erik.floberger@stadsbyggnad.goteborg.se

Lena Baeza

Projektledare, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 60
E-post: lena.baeza@alvstranden.goteborg.se

Maria Karlsson

Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 0761-05 38 92
E-post: maria.karlsson@alvstranden.goteborg.se

Charlotte Ohlsson

Kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 46
E-post: charlotte.olsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}