Till sidans huvudinnehåll
Skiss av Frihamnen en solig dag. Människor promenerar på gatan eller sitter på uteserveringar och vid en strandkant.

Frihamnen


Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Vad?

Frihamnen ska bli en stadsdel där alla känner sig välkomna! En levande del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för olika boendeformer och verksamheter liksom en ny stor park vid vattnet. I Frihamnen ska cirka 17 000 människor bo i framtiden. Och lika många arbeta.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Frihamnen ligger på Norra Älvstranden på Hisingen och sträcker sig från Hisingsbron i öster till Lindholmen i väster. I norr avgränsas området av Lundbyleden.

Hitta fler projekt

När?

De första två etapperna beräknas vara klara 2040. Hela Frihamnen beräknas stå färdigt 2060.

En flybild över Frihamnen där pirer går ut i Göta Älv
Flygbild av Frihamnen 2023 Copyright: Göteborgs Stad

Nyheter om Frihamnen

Illustation av tång

Tångodling i hamnbadet

I hamnbadets saltvattensbassängen testodlas tång i vinter, inte vilken tång som helst utan tång som är god att äta.

2023-08-17

Nu öppnar saltvattenbassängerna i hamnbadet för bad året om

Till helgen går det bra att bada både sött och salt i hamnbadet i Jubileumsparken. Då öppnar de två saltvattenbassängerna som varit stängda för kompletterande arbeten.

2023-06-01

Bada i älven – när, var, hur?

I Göteborg har vi vattnet mitt i stan. Men hur är det egentligen; går det att ta ett dopp i älven från en brygga i Sannegården från kajen vid Stenpiren eller varför inte i Frihamnen i Jubileumsparken?…

Film om Jubileumsparken - en mötesplats för alla där staden möter vattnet

Jubileumsparken i Frihamnen - en mötesplats för alla där staden möter vattnet. Här finns bastu, odling, uteklassrummet Näsan i blöt, seglarskola, simträning, försäljning av mat och dryck. Mer information finns på

goteborg.se/jubileumsparken

Frågor och svar

 • Vad händer i Frihamnen just nu?

  Planeringen av Frihamnen har de senaste åren legat nere under tiden de ekonomiska förutsättningarna för området har utretts. Men det betyder inte att det inte händer något i området.

  I dag har ungefär 500 personer Frihamnen som arbetsplats och på Kvillepiren byggs 800 lägenheter som ska stå på platsen i minst 15 år. Jubileumsparken erbjuder lek och rekreation i det som är Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, grönskande gläntor, gångvägar, bryggor, nya omklädningsrum och toaletter. Lagom till jubileumsfirandet 2023 stod även hamnbadet med tre badbassänger klart.

  I området finns även Frihamnskyrkan och hösten 2023 startade bygget av en spårvagnslinje från Hisingsbron och vidare till Lindholmen. 

  Sedan sommaren 2023 pågår arbetet med en detaljplan vid Hisingsbron där bilutvecklaren Polestar ska uppföra sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret beräknas få en slutlig totalyta på 80 000 kvadratmeter och ska stå klart 2028.


 • Hur många bostäder ska byggas i Frihamnen?

  Under den första utbyggnaden av Frihamnen som pågår fram till 2040 kommer cirka 4000 bostäder att stå färdiga. Under hösten 2019 har etablering av de första bostäderna med tillfälligt bygglov skett på Kvillepiren.

  Första inflyttning skedde våren 2020 och kommer att pågå successivt. Bostäderna byggs för studenter, företag med behov av bostäder för sina anställda och för allmänhet.


 • När ska hela Frihamnen vara färdig utbyggd?

  Utvecklingen av Frihamnen kommer att pågå i många år. Planeringen startar i de delar som ligger närmast spårvagnslinjen som byggs mellan Hisingsbron och Frihamnen medan detaljplaneringen av de yttre delarna av Frihamnen – med pirar och kajkanter – ligger långt senare. Hur det ska se ut kommer att studeras i arbetet med planprogrammet.  

  Redan 2013 startade olika testverksamheter utifrån dialogerna som staden hållit inför byggandet av Älvstaden och inför jubileumsåret 2021. De gick ut på att bygga prototyper som till exempel gjorde det möjligt att bada och basta mitt i stan. Prototyper och aktiviteter har skapats genom platsbyggnad – ett för Göteborg nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och använder området långt innan de första bostäderna i Frihamnen ska stå klara.


 • Hur kan barriärerna som till exempel Lundbyleden överbryggas?

  Den finns idéer om en så kallad sociodukt över Lundbyleden som syftar till att bli en viktig koppling för gång- och cykeltrafik till både områden i närheten och andra delar av Hisingen.

  Den kopplingen liksom länkar till andra områden – till exempel gång- och cykeltrafik – ska undersökas i det kommande planarbetet.


 • Hur löser ni kollektivtrafiken i området?

  Sedan 2023 pågår utbyggnaden av en ny spårvagnslinje från Hisingsbron till Lindholmen via Frihamnen, som i framtiden ska fortsätta i en tunnel under Göta älv till Linnéplatsen.


Älvstadens delområden och projekt

Visionsbild av stråk med handelsbyggnader. På gatan promenerar fotgängare.
Göteborg växer

Backaplan

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Skiss av Frihamnen en solig dag. Människor promenerar på gatan eller sitter på uteserveringar och vid en strandkant.
Göteborg växer

Frihamnen

Vy över byggnationer runt Karlastaden. På bilden syns en byggkranar kring en ofärdig skyskrapa
Göteborg växer

Karlastaden

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Visionsbild av hur Skeppsbron ska se ut med nya bryggor och hus
Göteborg växer

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Bild av Lindholmen med Göta Älv i front och med hus och kranar
Göteborg växer

Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk.

Bild av hus i 3-5 våningar och med blå himmel och en glimt av älven
Göteborg växer

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.


Kontaktpersoner

Nina Storsveen

Projektledare stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: nina.storsveen@stadsbyggnad.goteborg.se

Manne Fridell

Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031 - 368 96 50
E-post: manne.fridell@alvstranden.goteborg.se

Charlotte Ohlsson

Kommunikationsstrateg stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 15 46
E-post: charlotte.olsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}