Till sidans huvudinnehåll

Tidplan för - Lindholmen - Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen är en spårvägstunnel som planeras mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget, där det blir en underjordisk hållplats. Lindholmsförbindelsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen.

Tidslinje

 1. 1

  Underhandssamråd

  Lokalisering av sträckning av spåret vid Linnéplatsen – Mars 2023.

 2. 2

  BMP Samråd

  Samråd för betydande miljöpåverkan, 14 november 5 december 2023.

 3. 3

  Synpunkter kan lämnas på samrådsunderlaget

  Synpunkter kan lämnas på samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan – slutdatum 5 december 2023.

 4. 4

  Begäran av beslut av betydande miljöpåverkan

  Begäran av BMP-beslut från Länsstyrelsen – februari 2024.

 5. 5

  Begäran att få beslut av Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

  Begäran att få beslut om betydande miljöpåverkan från Länsstyrelsen under maj 2024.

 6. 6

  Ytterligare samråd

  Ytterligare samråd kommer ske under 2024, 2025/2026.

Illustratinsbild på tunnelsträcka Lndholmen - Linneplatsen
Tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen med underjordisk hållplats vid Stigberget Illustration: Göteborgs stad

Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}