Till sidans huvudinnehåll

Tidplan för Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen

Projekt Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Projektet tar fram underlag för att möjliggöra en planering och olika tillstånd, projektering samt byggnation av ny citybuss och spårväg från Brunnsbo till Hjalmar Brantingsplatsen

Tidplan

 1. 1

  Detaljplan Brunnsbo: Sträckan Balladgatan - Brunnsbo

  Detaljplan pågår, samråd våren 2024, antagande (beslut) 2025.

 2. 2

  Bytespunkt Brunnsbo

  Del av Kvilleledsprojektet, byggstart under 2024 och färdigställande 2029/2030.

  Bytespunkt Brunnsbo – del av Kvilleledsprojektet, byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

  Trafikverkets information: Bohusbanan  dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo

 3. 3

  Detaljplan 0: Sträckan Brunnsbo - Norra Deltavägen

  Byggstart 2024, del av Kvilleledsmotet.

 4. 4

  Detaljplan 1: Norra Deltavägen - Södra Deltavägen

  Utbyggnad pågår, planerat klart 2025 för bussgatan.

 5. 5

  Detaljplan 2: Södra Deltavägen - Swedenborgsgatan

  Granskning slut 2024, antagande (beslut) 2025.

 6. 6

  Detaljplan 3

  Spårvägen går ej genom denna detaljplan men granskningen av detaljplanen är slut 2024, antagande (beslut) 2025.

 7. 7

  Detaljplan 4: Hjalmar Brantingsplatsen

  Samråd vår 2024, antagande 2026.

 8. 8

  Utbyggnad av spår genom Backa

  Planerat klart 2029.


 9. 9

  Sluttid hela delsträckan

  Sluttiden då hela delsträckan kan anslutas till övrigt spårvägssystem med spårväg är planerat till 2029.

Illustrationsbild på Brunnsbo station
Visionsbild av Brunnsbo station Bild: Afry AB

Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}