Till sidans huvudinnehåll

Tidplan för Frihamnen - Lindholmen


Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen. Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är en del av Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Den nya spårvägen ska stå klar årsskiftet 2025/2026.

Steg för steg rubrik

 1. 1

  Första spadtaget Frihamnen - Lindholmen

 2. 2

  Byggstart

  Entreprenören Mark & Energibyggarna etablerade sig och satte skopan i marken – augusti 2023.

 3. 3

  Ny bussgata öppnas mellan Frihamnsmotet och Kvillepiren

  Nya bussgatan mellan Frihamnsmotet och Kvillepiren öppnas, ersätter Lundby Hamngata som stängs för byggnation av spårväg – 10 dec 2023.

 4. 4

  Hållplatsen Frihamnsporten flyttas

  Ny placering av busshållplatsen utmed nya bussgatan – december 2023.

 5. 5

  Förlängning av befintlig gångbro över Lundbyleden

  Planerat till våren 2024.

 6. 6

  Anläggande av spårväg Frihamnen - Lindholmen

  Arbetet pågår våren 2024 och framåt.

 7. 7

  Byggande av murar och parkarbeten i Lindholmsallén

  Start sommaren 2024.

 8. 8

  Spåravstängning på Hisingsbron

  Spåren byggs ihop från Frihamnen till Hisingsbron - start sommaren 2024.

 9. 9

  Spårvägen klar

  Spårvagnstrafiken släpps på nya sträckningen mellan Frihamnen och Lindholmen – december 2025.

Illustrationsbild för sträckan Frihamnen - Lindholmen
Illustrationsbild av sträcken Frihamnen - Lindholmen där ny busshållplats ses framför gula byggnaden.

Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}