Till sidans huvudinnehåll
Kartbild över älven och sträckningen för Brunnsbo - Linné via Lindholmen

Brunnsbo - Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Program för Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen

Projekt Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Projektet tar fram underlag för att möjliggöra en planering och olika tillstånd, projektering samt byggnation av ny citybuss och spårväg från Brunnsbo till Hjalmar Brantingsplatsen

Frihamnen - Lindholmen

Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och en ny gata för bil samt buss anpassat till citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen.   Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är en del av Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Den nya spårvägen ska stå klar årsskiftet 2025/2026.

Lindholmen - Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen)

Lindholmsförbindelsen är en spårvägstunnel som planeras mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget, där det blir en underjordisk hållplats. Lindholmsförbindelsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

${loading}