Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Förskolan Litteraturtorget 5. Förskolan är en avlång grå byggnad med gula fönsterdetaljer.

Förskolan Litteraturtorget 5 - nybyggnad


På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

Vad?

Litteraturtorget 5 blir adressen för en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten. 

Var?

Förskolan ska ligga väster om Litteraturgatan i anslutning till ett naturskönt parkområde. Längs med Litteraturgatan ges plats åt fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker.

Varför?

Backa växer med nya stadsdelar där Selma stad är områdets självklara centrum med bibliotek, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Det planeras för 1700 nya bostäder i området.

När?

Bygglov medgavs i slutet av 2021 och förskolan beräknas stå klar under vintern 2024. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av förskoleförvaltningen. Totalentreprenad tillsammans med Framtiden byggutveckling. 


Kontaktperson

Tony Tobiasson

Projektledare
E-post: tony.tobiasson@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}