Till sidans huvudinnehåll
En illustration av en byggnad snett ovanifrån.

Förskola vid Friedländers gata - nybyggnad


Den blivande förskolan med sex avdelningar på Friedländers gata i Backa är ett nytt projekt inom innovationsprogrammet Hoppet för klimatneutralt byggande. I det här projektet står återbruk i fokus.

Vad?

I den växande stadsdelen Backa behövs fler förskoleplatser. På den tomt där Bäckebolsskolan tidigare låg, ska vi bygga en förskola med sex avdelningar och tillagningskök. Projektet är en del av innovationsprogrammet Hoppet, med målet att bygga verksamhetslokaler för göteborgarna med så låg klimatpåverkan som möjligt. På Friedländers gata fokuserar vi på att återanvända bottenplattan i betong, och att ta tillvara andra lämpliga delar av den gamla byggnaden och från andra rivningsprojekt, för att minska utsläpp som påverkar klimatet.

Var?

Vid Friedländers gata 20 i Backa, på samma plats som den gamla Bäckebolsskolan. Skolan stängdes 2005 när Erikslundsskolan och Brunnsboskolan slogs ihop. Därefter har den använts som lokal för hemtjänst och hemsjukvård.

Varför?

I framväxten av Selma stad finns förslag om att Backadalen och Bäckebol ska bli ett grönt rekreationsstråk. När stadsdelen växer behövs fler förskoleplatser.

När?

Under sommaren 2023 ska vi riva och ta hand om material från den gamla skolan. Efter det börjar vi bygga den nya förskolan, som beräknas vara klar i slutet av 2024.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Upphandlad totalentreprenör är Derome, som byggde den första förskolan i innovationsprogrammet Hoppet.
Mer information om innovationsprogrammet Hoppet finns på www.goteborg.se/hoppet

Illustration av en enplansbyggnad snett ovanifrån.
Visionsbild från KAKA arkitekter.
Illustration av grå byggnad med träfasad och svart tak.
Visionsbild från KAKA arkitekter.
Illustration av grå byggnad med svart tak.
Visionsbild från KAKA arkitekter.

Kontaktperson

Therese Tranarp

Projektledare

Epost: therese.tranarp@sweco.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}