Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över Selma Stad Litteraturgatan med hus och byggkranar

Backa

Selma Stad blir det nya centrumet i Backa. Backa är i stor omvandling och torget i Selma Stad har helt förvandlats. Det byggs just nu vid torget och längs Litteraturgatan.  Det har även tillkommit stadsdelshus, handelshus, förskolor och ett parkstråk, utöver det ska det totalt byggas 1 700 bostäder i området. Här finns även grönområden och bra kollektivtrafik - det tar cirka 15 minuter in till Göteborgs centrum.

Förskola vid Friedländers gata - nybyggnad

Den blivande förskolan med sex avdelningar på Friedländers gata i Backa är ett nytt projekt inom innovationsprogrammet Hoppet för klimatneutralt byggande. I det här projektet står återbruk i fokus.

Förskolan Litteraturtorget 5 - nybyggnad

På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

Litteraturgatan, BmSS - inhyrning

På Litteraturgatan på Hisingen ska Framtiden Byggutveckling bygga ett flerbostadshus i det så kallade kvarter 8. I flerbostadshuset kommer det att finnas plats för åtta bostäder med särskild service (BmSS) samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Selma stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
${loading}