Till sidans huvudinnehåll
Vy över Södra älvstaden tidig morgon.

Om Södra Älvstranden


Södra Älvstranden öppnar innerstaden mot älven och skapar en hållbar stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, hotell, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Masthuggskajen och Skeppsbron.

Vad?

Södra Älvstranden består av tre delområden – MasthuggskajenSkeppsbron samt Gullbergsvass.

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Gullbergsvass

Utvecklingen av Gullbergsvass ligger längre fram i tiden, men redan nu finns idéer om att göra området mer tillgängligt.

Hur utvecklas bostäder och bebyggelse

För dig som vill veta mer

Göta Älv med södra älvstranden på vänster sida, där en konstgjord halvö görs
Flygbild av Södra Älvstranden, där projekten Skeppsbron och Masthuggskajen pågår (2023) Copyright: Göteborgs Stad

Projekt på Södra Älvstranden

Visionsbild av Masthuggskajen.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Flygvy av Skeppsbron.
Göteborg växer

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Kontaktpersoner

Fredrik Kogerfelt

Programledare Södra Älvstranden, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 49
E-post: fredrik.kogerfelt@alvstranden.goteborg.se

Per Osvalds

Projektchef Södra Älvstranden, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 51
E-post: per.osvalds@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}