Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över slottskogen med markerad gränsdragning över det föreslagna kulturreservatet.

Kulturreservat Slottsskogen

Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av Slottsskogen men också högre krav på utveckling och förvaltning av parken som på flera sätt är en viktig och betydelsefull del av Göteborg.

Vad?

Slottsskogen med dess djurgårdar, fågeldammar, idrottsområden, restauranger, landskapsstugor och andra anläggningar anses vara det bästa exemplet i Sverige på stora, offentliga stadsparker som anlades över hela Europa under 1800-talets senare del.

Slottsskogen är en mycket populär och omtyckt stadspark som är viktig för Göteborgs identitet och lockar många besökare utifrån flera aspekter. Parker är viktiga för människor, vi behöver grönska i vår närhet för att må bra. Slottsskogen har också stor betydelse för biologiska värden och som regional grön kil och friluftsstråk.

Skyddsformen kulturreservat säkerställer ett långsiktigt skydd för Slottsskogen, och möjliggör utveckling på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i parkens värden.

Idag finns 47 kulturreservat i Sverige. Slottsskogen skulle bli det första kulturreservatet inom Göteborgs Stad.

Så arbetar staden med kulturhistoriska miljöer

Var?

Kulturreservatet Slottsskogen föreslås bestå av stadsparken Slottsskogen, med undantag för området närmast Linnéplatsen samt Göteborgs naturhistoriska museum. I kulturreservatet ingår också idrottsområdet Majvallen samt Slottsskogskolonin. Reservatet uppgår till runt 135 hektar.

Varför?

Slottsskogen saknar i stora delar formellt skydd. Konkurrensen om marken är stor i den centrala staden och intressen och projekt gör kontinuerligt anspråk på ytor i parken, framför allt i dess kanter. Ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer är eftersatta och lever inte upp till önskad kvalitet i ett långsiktigt perspektiv.

Ett kulturreservat verkar proaktivt och skapar ramar för Slottsskogens utveckling. Med ett reservat säkerställs storlek och kvalitet och det bidrar till genomtänkt utveckling av området.

När?

Förslaget om kulturreservat var ute på samråd november-december 2022.

Vem?

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget från kommunfullmäktige att undersöka möjligheten till att göra Slottsskogen till kulturreservat.

Kontaktperson

Sophia Älfvåg

Projektledare

E-post: sophia.alfvag@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}