Till sidans huvudinnehåll

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Avenyn

Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 rustades parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Till sommaren 2024 ska en kafébyggnad var klar och öppna i parken.

Carolus Rex

Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen har haft problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada och behöver rustas upp. Renoveringen av bastionen är klar och parken ovanpå är nu åter öppen för allmänheten.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Dalheimers hus - renovering

Det omtyckta allaktivitetshuset Dalheimers hus i Majorna ska renoveras. Dalheimers hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer besöker lokalerna varje dag.

Engelbrektslänken

Nu startar arbetet med att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det ska bli enklare att leda om trafiken vid olyckor och oförutsedda händelser som till exempel när en spårvagn går sönder.

Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att staden ska planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Fixfabriken

1 500 nya lägenheter ska uppföras där Fixfabriken tidigare låg. Utöver bostäderna byggs även en ny skola, ett äldreboende, nya förskola och bostäder med särskild service.

Göteborgs konstmuseum - om och tillbyggnad

I snart 100 år har Göteborgs konstmuseum funnits i byggnaden vid Götaplatsen. Men nu behöver museet utvecklas så att det lever upp till de behov och förväntningar som besökare, konstnärer och samarbetspartners har. Det gäller till exempel tillgänglighet för alla och att museet ska fungera ännu bättre både som museum och arbetsplats.

Gröna Vallen - nybyggnad

Göteborgs Stad har påbörjat detaljplanearbetet med Gröna Vallen som ligger i Kungsladugård. En välkänd plats i stadsdelen där det i dag finns en konstgräsplan för de fotbollsintresserade och en lek- och upplevelsepark för barn.

Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Harry Hjörnes Plats

Den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill – i Göteborgs historiska stadskärna ska de kommande åren rustas upp då platsen nu är sliten och saknar ett livskraftigt träd som kan ge både grönska och skugga.

Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Hisingsbron öppnades för gående, cyklister, bilar och bussar den 9 maj 2021. Den 16 augusti 2021 öppnades bron även för spårvagnar och den 5 september samma år var det dags för den avslutande invigningsceremonin.

Inom Vallgraven 12

När Göteborgs befolkning växer kan vi få ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

International School of the Gothenburg Region - tillbyggnad

International School of the Gothenburg Region, ISGR, behöver plats för fler elever. En ny tillbyggnad ger plats för 400 elever i årskurs 3-6, och kommer också att innehålla bland annat musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal. The International School of Gothenburg needs more space for a growing number of pupils. An extension will make room for 400 more pupils.

Kanalmurarna

Flera av Göteborgs kanalmurar är i dåligt skick och behöver rustas upp. Kanalmurarna byggdes på 1600-talet då trafiken gick med häst och vagn. Med åldern och nutidens tunga trafik är de slitna och i behov av renovering.

Kungsladugårdsskolan - renovering

Kungsladugårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola årskurs 1-6. Skolan renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under två år.

Kulturreservat Slottsskogen

Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av Slottsskogen men också högre krav på utveckling och förvaltning av parken som på flera sätt är en viktig och betydelsefull del av Göteborg.

Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på.

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Olof Palmes plats

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. En förstudie är gjord för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

Packhuskajen

Stadsmiljöförvaltningen rustar upp Packhuskajen i etapper, med start i december 2019 från kajen utanför Stora tullpackhuset vid Packhusplatsen och fortsatt bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.

Palmhuset - ombyggnad

Palmhuset i Trädgårdsföreningen är en av Göteborgs mest ikoniska byggnader. Nu ska den både restaureras och moderniseras för att vara redo för framtiden.

Plikta lekplats - upprustning

Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 besökare per år. Det stora antalet besökare har lett till att lekplatsen nu är sliten och behöver renoveras. Under 2024 rustar vi upp och utvecklar Plikta till att bli en ännu bättre lekplats.

Sannaskolan - ny- och ombyggnad

Skolan i funkisstil ska varsamt justeras från F-9-skola till högstadium för årskurs 7-9 med plats för 700 elever.

Slottsskogsvallen upprustning

Slottsskogsvallens entrépark har utvecklats till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen har rustats upp och målats om i sina ursprungsfärger.

Smålandsgatan

Poliser, studenter och tennis – detaljplanen för Smålandsgatan har verkligen ett blandat innehåll. Idén är att ge polisen det utrymme den behöver samtidigt som hela området blir mer stadslikt.

Stora Torps Stall

I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet.

Svenska Mässan

När området runt Korsvägen förändras planerar Svenska Mässan att följa med i utvecklingen. Detaljplanen för +One , som det fjärde tornet kallas, gör att mässan öppnar sig mot den nya kollektivtrafikplatsen och evenemangsstråket på ett helt nytt sätt.

Universitetet vid Renströmsparken

Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.

Östra Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

${loading}