Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild av Östra Kålltorp med höghus och grönska

Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. I Östra Kålltorp byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

Östra Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.
${loading}