Till sidans huvudinnehåll
Hotellplatsen visar en nytillkommen byggnad i ljusbrunt tegel.

Inom Vallgraven 12 - kvarteret Johanna


När Göteborgs befolkning växer kan vi få ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Vad?

Inramat av Södra Hamngatan, Östra Larmgatan, Drottninggatan och Fredsgatan ligger kvarteret Inom Vallgraven 12. Ut mot Södra Hamngatan och längs med Fredsgatan är kvarteret livligt och öppet. Sidorna mot Östra Larmgatan och Drottninggatan kan upplevas som en aning slutna och tysta.

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer bottenvåningar att öppnas upp med fler butiker och mötesplatser som exempelvis caféer och restauranger. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta till Östra Larmgatan och Drottninggatan, helt enligt den plan som Göteborgs Stad har för sydöstra city.

Den detaljplan som nu är antagen ger möjligheten att utveckla kvarteret med både om- och nybyggnader samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras, till exempel Drottninggatan 52 som är från 1800-talet.

Planen innehåller också förslag på hur historiska gårdar i kvarteret kan återskapas och öppnas upp. Det finns möjligheter till spännande miljöer när moderna lokaler möter bevarade hus från flera olika tidsepoker och som dessutom binds ihop med öppna gårdsmiljöer.

Var?

Inom Vallgraven 12 ligger mellan Brunnsparken och Drottningtorget.

När?

Byggande pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2026.

Varför?

I takt med att kvarteret förändras så blir det ännu mer viktigt att värna om de kulturhistoriska värdena. Den tilltänkta påbyggnaden utformas därför med bland annat indragna våningsplan. Sett från gatan kommer de nya kvadratmeterna knappast att synas förutom på den tomt som varit obebyggd sedan en brand 2005.

Fem förslag banade vägen för utveckling av kvarteret

2017 bjöds arkitektkontor in att lämna förslag på hur kvarterets skulle kunna utvecklas. Av de 32 förslag som kom in valdes fem ut att delta i parallella uppdrag. I parallella uppdrag får arkitektkontoren dela sina bästa idéer för utvecklingen av en plats. Parallella uppdrag är inte en tävling utan det går att plocka ut de bästa idéerna från några eller alla förslag.

I arbetet med kvarteret Inom Vallgraven 12 valdes ett förslag som det nu arbetats vidare med.


Passerande fotgängare på Fredsgatan vilket består av en korsning och klädbutiker.
Så här kan Fredsgatan se ut i framtiden när stadsutvecklingen i kvarteret Inom Vallgraven 12 är klar.

Kontakt

Charlotte Olsson

Projektkommunikatör

Telefonnummer: 031-368 15 46

E-post: charlotte.olsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Lena Hasselgren

Planarkitekt

Telefonnummer: 031-368 19 42

E-post: lena.hasselgren@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}