Till sidans huvudinnehåll
Hörnhuset vid hotellplatsen som ligger nära Brunnsparken och Drottningstorget

Inom Vallgraven

"Inom vallgraven" är en term som används för att beskriva den historiska stadskärnan i Göteborg. Ordet "vallgrav" hänvisar till de vallar och vallgravar som en gång omgav den äldre delen av staden. Området har utvecklats till ett av Göteborgs mest levande och kulturellt rika områden. Här finns bevarade byggnader och historiska platser som till exempel Kungsgatan, Gustav Adolfs torg och Kronhuset. Här finns också många av stadens kulturella institutioner, inklusive teatrar, museer och konsthallar.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 rustades parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Efter sommaren 2024 ska en kafébyggnad var klar och öppna i parken.

Inom Vallgraven 12 - kvarteret Johanna

När Göteborgs befolkning växer kan vi få ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Harry Hjörnes Plats

Den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill – i Göteborgs historiska stadskärna ska de kommande åren rustas upp då platsen nu är sliten och saknar ett livskraftigt träd som kan ge både grönska och skugga.
${loading}