Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.

Hela Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Tyck till om Bangårdsförbindelsen

Göteborg växer

Tyck till om alternativen för Bangårdsförbindelsen!

Två huvudalternativ presenteras i den förstudie som tagits fram för Bangårdsförbindelsen vid centralenområdet. Ett alternativ vid Åkareplatsen respektive vid Odinsplatsen. Nu kan du tycka till om de två förslagen.

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Bebyggelse på Götaleden/E45

När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Bangårdsförbindelsen

Bangårdsförbindelsen ska bidra till att skapa ett tillgängligt, mer attraktivt och tryggt område runt Göteborgs Centralstation.

Norr om Centralstationen

Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen tar form de kommande åren. Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen skapas kontor, handel och bostäder. Här finns utmärkta kommunikationer med hållbara förtecken som minskar avstånd inom regionen och ökar närheten till våra skandinaviska grannländer.

Norr om Nordstan

I ett centralt läge som upplevs som undanskymt ligger en viktig pusselbit för Centralenområdet och Älvstaden. Nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger ett område som kan utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

Lilla Bommen

Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg. Området ligger precis vid Göta älv och innehåller bland annat Operan, en gästhamn och kontorsfastigheter. I och med Hisingsbrons invigning och att Götaälvbron är nedmonterad skapas ny plats för stadsutveckling i området.

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken

${loading}