Till sidans huvudinnehåll
Bild från Takåsen på Carolus Rex. I bild syns kringliggande byggnader, takåsens ängsmatta och en av bastionens ventiler.

Carolus Rex


Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen har haft problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada och behöver rustas upp. Renoveringen av bastionen är klar och parken ovanpå är nu åter öppen för allmänheten.

Vad?

Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke.

Till jubileumsåret 2021 var Carolus Rex färdigrenoverad med ökad tillgänglighet till de invändiga rummen och förbättrade parkytor för göteborgare och turister att njuta av. Renoveringen har genomförts med stor omsorg för platsens historia och många intressanta fynd har gjorts under arbetets gång.

Om historiska Göteborg

Var?

Vid Esperantoplatsen, med utsikt över Göta Älv. Nära Järntorget, Masthuggskajen, Stenpiren, Rosenlund och kommande Skeppsbron.

Varför?

För snart tio år sedan gjorde fastighetskontoret en vårdplan för bastionen. Denna visade att det fanns ett renoveringsbehov. Då fanns det inte pengar och planen blev liggande.

Rummen inne i Carolus Rex har haft problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. I den utvändiga muren fanns sprickor och oönskad växtlighet. För att bevara Carolus Rex var renoveringen nödvändig. Den senaste renoveringen skedde för cirka 100 år sedan.

På bastionens tak ligger en park, den var stängd under drygt ett år under renoveringen. Jordmassorna forslades bort, byggnaden blottlades, och en markduk har lagts för att förhindra vattengenomträngning. Därefter har parken återställts, och är nu öppen för allmänheten igen.

Renoveringen är en del av utvecklingsplanen Den befästa staden.

När?

2019 tog fastighetsnämnden beslut om att tillsätta 13 miljoner till arbetet. Renoveringen påbörjades därefter i september 2019 och avslutades hösten 2021.

Vem?

Fastighetskontoret genomför vårdplanen av bastionen Carolus Undecimus Rex. Parken ovanpå bastionen har gjorts i ordning av park- och naturförvaltningen.

Film om renoveringen av Carolus Rex

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontaktperson

Cecilia Fors

Kommunikationsansvarig
E-post: cecilia.fors@stadsfast.goteborg.se


Drönarbild över bastionen Carolus Rex och parken före renovering. I bild sitter två människor på en bänk vid parkens kant.
Drönarbild ovanifrån på bastionen Carolus Rex och parken före renovering 2019. Foto: Magnus Brink

Fakta: Den befästa staden

Renoveringen av Carolus Rex ingår i en femårig utvecklingsplan som har namnet Den befästa staden. Planen omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer: Kronhuset, Vallgravsstråket, Stora Hamnkanalen, Skansen Kronan, Skansen Lejonet, Nya Älvsborgs fästning, Otterhälleverken (Carolus Rex), Älvsborgs slott/Klippan, Länsresidenset, Carolus Dux.

För dig som vill veta mer om Den befästa staden

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}