Till sidans huvudinnehåll
Bild på utställningsytan där man kan se planscher som visar detaljplaner vid samråd

Stadsbyggnadsförvaltningens utställningsyta


Stadsbyggnadsförvaltningens utställningsyta ligger en trappa ned från receptionen i Traktören med ingång från Köpmansgatan 20. Från den 3 juni 2024 flyttar utställningen till Stadsbiblioteket. Här kan du ta del av detaljplanehandlingarna som dels hänger på väggen i form av detaljplanekartor och även en pärm med alla handlingar i detaljplanen. Dessa handlingar finns även på webben.

Stadens detaljplaner flyttar in på stadsbiblioteket den 3 juni 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens utställningshall flyttar tillfälligt in på stadsbiblioteket under de närmaste två åren på grund av ombyggnad av Köpmansgatan 20.

Stadsbiblioteket har mer generösa öppettider så det blir lättare för dig som vill ta del av de vad som planeras i Göteborg. Om du vill se detaljplaner i samråds- och granskningsskedet gå in på goteborg.se/planochbyggprojekt eller besök stadsbiblioteket på adressen Götaplatsen 3.

Utställningen finns en trappa ner, vid hörsalen från och med den 3 juni.


Tycka till om samråd

När en plan är ute på samråd och granskning kan du tycka till och lämna synpunkter digitalt.

Samråd du kan tycka till om i vår e-tjänst plan och byggprojekt (startsida av e-tjänsten plan och byggprojekt)

Besök utställningshallen för att ta del av utställningshandlingarna

Här kan du ta del av alla handlingar för detaljplaner som är på samråd eller granskning, under den period man kan lämna synpunkter på detaljplanerna.

I varierande omfattning finns även andra utställningar som har samband med stadsutveckling.

I utställningshallen på Köpmansgatan 20 finns permanent en flygbild limmad på golvet som täcker hela kommunen och en del även strax utanför kommungränsen. Utöver det så finns alltid alla aktuella planprojekt utställda med material presenterat. I varierande omfattning finns även andra utställningar som har samband med stadsutveckling.

Du kan även tycka till per post, var noga med att skriva vilket samråd du tycker till om, det kan vara många på gång samtidigt.

Adress:
Stadsbyggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg

Så här lämnar du synpunkter vid samråd

Hur kan jag tycka till?

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de i e-tjänsten Plan och byggprojekt. Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter digitalt.

När kan jag tycka till?

Det finns alltid ett antal detaljplaner man kan tycka till om. Se gärna filmen "Bli en Göteborgsförbättrare" som berättar mer om hur man kan vara med och påverka utvecklingen i Göteborg.

Relaterad information

Göteborg växer

Tjänst: Aktuella detaljplaner och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till om de detaljplaner som är öppna för synpunkter. Här kommer du till de planer du kan tycka till om just nu. Du hittar även pågående markanvisningar och byggprojekt.

illustrationsbild till planprocessen
Göteborg växer

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Göteborg växer

Götepod - podden om hur Göteborg utvecklas

I Göteborgs Stads podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen?

Nyheter samt tidslinje för stadsutvecklingsprojekt

Visionsbild av det blivande nya stationshuset vid Centralen, brunt tegel och med spännande portar
Göteborg växer

Alla nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Bild av Centralenområdet med Läppstiftet till höger och illustration på de nya bostäder som ska byggas
Göteborg växer

Tidslinje för stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

När blir projekten klara? Det händer en hel del till trots för lågkonjunktur! Här kan du ta del av när de olika stadsutvecklingsprojekten beräknas bli färdigställda - och även vilka projekt som befinner sig i planeringsfasen.

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Vanlig öppettid är måndag - fredag 08.00 - 16.30. Förutom dessa dagar då utställningsytan är stängd på grund av nämndmöten: 31 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 28 april, 23 maj, 26 maj, 15 juni, 20 juni, 22 augusti, 24 augusti, 21 september, 26 september, 24 oktober, 26 oktober, 21 november, 24 november, 14 december samt 19 december.

${loading}