Till sidans huvudinnehåll
Historisk bild av Göteborgs hamnkanal i bruna toner

Historisk promenad


Följ med på en virtuell tidsresa och upptäck den historiska staden! Vi har tagit fram en historisk promenad med 12 utkiksplatser —  klicka på rubrikerna längre ner här på sidan.

Vad?

Känn historiens vingslag, se dig omkring och upplev Göteborg för 300 till 400 år sedan. Följ med på en virtuell tidsresa och upptäck den historiska staden! Vi har tagit fram en historisk promenad med 12 utkiksplatser   klicka på rubrikerna nedan.  

På 1600- och 1700-talen var de flesta husen byggda i trä, ibland med tegelfasader mot gatan eller putsade korsvirkesgavlar. Stenstaden Göteborg byggdes först efter stora bränder i mitten av 1800-talet. På 1600-talet såg staden mycket annorlunda ut, bebyggelsen var lägre och bestod mest av stadsgårdar där varje tomt hade husdjur och odlingar på bakgården. Gatorna var klädda med kullersten och kanalerna förstärkta med pålar. Inte förrän i mitten av 1700-talet fick staden kanalmurar i sten.

Var?

De äldsta husen som står kvar är Kronhuset i Västra Nordstaden och Residenset vid Stora Hamnkanalen, båda från 1650-talet. I övrigt finns enstaka husgrunder och källare från denna tid. Utöver det har vi kvar ett mindre antal byggnader från 1700-talet, främst i Västra Nordstaden. Gatorna och kanalerna är faktiskt från ursprunglig tid.

Varför?

Under 400-årsfirandet vill vi här visa hur olika framträdande platser kan ha sett ut för ungefär 300–400 år sedan. Och man ska ha i bakhuvudet att stadens ljud och lukter var mycket annorlunda på 1600-talet. Fiskmåsarnas skrän finns kanske kvar idag men inte hästarnas gnägg och grisarnas grymtande. Vagnshjul av trä klapprade mot kullerstenen, lukterna var en blandning av exotiska kolonialvaror, hästskit och ruttnande sopor och staden blev mörk på natten.

Klicka på rubrikerna för att se 360-filmer:

1 Drottningtorget

Vid platsen för Drottningtorget var det tidigare vallgrav. Åt väster i höjd med korvkiosken bakom Eggers uppfördes Nyeport. En av Göteborgs fem portar som senare skulle komma att kallas Drottningporten, därav torgets namn. Porten var av enklare snitt och låg väl skyddad bakom flera lager befästningsverk.

2 Järnvågen

Här står vi på Norra Hamngatan med vy över Järnvågen vilken var en mäktig byggnad som täckte i princip hela nuvarande Brunnsparken. Byggnaden uppfördes 1685 på en holme i kanalen. Här vägdes allt järn som skeppades ner för Göta älv för export ut i Europa. Järnvågen flyttade ner till Järnvågspiren vid Järntorget 1785 och då upphörde den verksamheten här. Huset brann tyvärr ner 1813 vilket då till slut gav möjlighet att uppföra Brunnsparken. 

3 Gustav Adolfs torg

Torget ligger kvar där det ursprungligen placerades när staden anlades 1619. Det hette Stora Torget fram till statyn av kungen placerades här 1854 då det fick sitt nuvarande namn. I norr låg stadshuset och i väster låg Rådhuset. Här var centrum för stadens makt. Anmärkningsvärt är att ingen av kyrkorna placerades invid torget viket även det kan ha varit en maktdemonstration.

4 Kronhuset

Kronhuset var stadens tyghus där garnisonen förvarade sin materiel. Det uppfördes under åren 1643-1654 och anses tillsammans med Residenset vara stadens äldsta byggnad. Här hölls Sveriges riksdag 1660. Övriga byggnader på Kronhusgården uppfördes efter bränderna 1746 och 1748.

5 Sankt Erik

Sankt Erik var bastionen mellan Stora och Lilla Bommen vid foten av Kvarnberget.  Här skyddades staden från Älven. Kvarnberget hette ursprungligen Lilla Otterhällan men bytte namn under 1670-80-talen. Redan från stadens början stod det dock en kvarn här. Berget var länge obebyggt men under 1700-talets började oplanerad bebyggelse klättra upp från östra sidan.

6 Stora Bommen

Stora Bommen var stadens viktigaste port. Här skeppades alla varor ut och in i staden före och efter försäljning. Norr om Stora Hamnkanalen vid nuvarande Packhusplatsen fanns tidigare Masthamnen med intilliggande Tullhus. Här kunde staden tulla av alla laster, vilket kanske var huvudorsaken till att staden byggdes. Tvärs över kanalen syns Torstensonska palatset, senare Kungshuset, numera Residenset. Det anses vara staden äldsta bevarade hus och uppfördes som privatbostad åt Greve Lennart Torstenson. Här avled även kung Karl X Gustav 1660 under riksdagen som då var i staden.

7 Lilla torget

Torget som låg invid Stora Hamnkanalen hette tidigare Fisketorget men fick redan i början av 1700-talet sitt nuvarande namn. Som namnet avslöjar var här återkommande fiskförsäljning och årligen hölls fiskmarknad vid Larsmässan.

8 Carolus Rex

Från bastion Carolus Rex hade man utsikt ut mot älvens mynningsområde och Älvsborgs fästning. Det är en av tre bastioner på Lilla Otterhällan som tillsammans kallades Otterhälleverken. De uppfördes runt sekelskiftet 1700 som ytterligare en försvarslinje bakom de äldre bastionerna Christina Regina, Regeringen och Hållgårdsbastionen.

9 Kungstorget

Kungstorget med Saluhallen utgjordes tidigare av bastion Johannes Dux. Vallgraven går i sitt ursprungliga läge och från toppen av bastionen hade man utsikt över vad som idag är Kungsparken och Vasastaden, då ett trädlöst beteslandskap.

10 Kungsporten

Kungsportsplatsen låg innanför Kungsporten, tidigare Gamleport. Här var huvudingången från landsidan och Södra Vägen anslöt hit. Västra Hamnkanalen var här förbunden med vallgraven.

11 Domkyrkan

Här står vi på kanten av Västra Hamnkanalen med vy över Domkyrkoplan och Svenska kyrkan, även kallad Gustavi kyrka. På Domkyrkoplan sägs 20 000 av de tidiga göteborgarna vara begravda mellan 1635 och 1802. Huset i framkant närmast Östra Hamngatan var stadens Gymnasium mellan 1647 och 1824.

12 Tyska kyrkan

Tyska kyrkan heter även Christinae kyrka efter drottning Christina. Den uppfördes under sent 1600-tal intill Stora Hamnkanalen. Den var ursprungligen kyrka för stadens holländska och tyska befolkning.

Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig
ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}