Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Flygbild av arbetet med att påla för halvön vid Masthuggskajen

Göteborg växer

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står mitt i den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här kan du hålla dig orienterad kring hur de olika projekten växer fram, ta del av aktiviteter och annan viktig information kring stadsutvecklingen i Göteborg.

Senaste nyheterna om stadsutveckling

Karta som visar sträckningen för citybusss och pendelcykelbana i enlighet med text.

Viktigt steg för citybuss och pendelcykelbana på Norra Älvstranden

2024-04-16

Att utveckla kollektivtrafiken och cykelstråken är betydelsefulla verktyg för att nå hållbarhets- och framkomlighetsmål i det växande Göteborg. I mars i år tog kommunfullmäktige ett viktigt genomföran…

Nu byggs det nya stationsområdet

2024-04-11

När Västlänkens station Centralen öppnar för trafik i december 2026 kommer stadsmiljön i stationsområdet ha bytt skepnad, med nya torg, gator, en boulevard och en park.

Biskopsgården – går det att bygga bort otrygghet?

2024-04-11

Vårsäsongens andra avsnitt av Götepod landar i ett samtal om Biskopsgården. Går det att bygga bort otrygghet och kriminalitet i utsatta områden?

Relaterad information

Illustration av Instagrams logga och olika ikoner för stadsutveckling
Göteborg växer

Följ @goteborgvaxer på Instagram

Gör som 19 000 andra! Följ våra våra nyheter i kortformat som berättar om hur staden växer, i form av inlägg, stories, reels och livesändningar!

Pågående projekt

skola i brunt och grått med lekplats
Göteborg växer

Hitta stadsutvecklingsprojekt

Göteborgs befolkning ökar med 120 000 invånare fram till år 2040. December 2021 var folkmängden 587 549. Folkmängd förväntas bli 707 000 år 2040, vilket ger en årlig folkökning på 6 300 personer. Därför bygger vi bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur för att täcka behoven.

Relaterad information

Illustrationsbild av person som dyker ner i nya hamnbadet
Göteborg växer

Jubileumsparkens aktiviteter

Nu är den första permanenta etappen av Jubileumsparken i det närmaste klar, med utflyktslekplats, hamnbad och grönskande park. Återstår en ny bastu. Den byggs nu och ska stå klar våren 2024.

Bild i bruna toner av hur Göteborg såg ut på 1600-talet
Göteborg växer

Nyfiken på hur Göteborg såg ut på 1600-talet?

Följ med på en virtuell tidsresa och upptäck den historiska staden! Vi har tagit fram en virtuell historisk promenad med 12 utkiksplatser. Upplev Fisketorget, Järnvågen, St Eriks bastion, Torstensonska palatset eller varför inte Carolus Rex digitalt och se hur platsen såg ut på 1600-talet.

Ett axplock av mest besökta projekten

Flygbild över området Backaplan, med nytillkomna byggnader.
Göteborg växer

Backaplan

Backaplan ska bli Hisingens centrum med ny blandad byggelse som består av bostäder, affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och mer. Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden.

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Illustrationsbild av Linnéplatsen med uppgången för tunneln från Lindholmen
Göteborg växer

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. Hela sträckan från Brunnsbo till Linnéplatsen kallas Lindholmsförbindelsen.

Flygbild som visar evenemangsområdet med Scandinavium, Svenska Mässan med mera
Göteborg växer

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Gång och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, det vill säga i ett centralt läge i Göteborg. Bron kommer att integreras i ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven.

Tyck till och påverka

Kvinna sitter framför dator.
Göteborg växer

Bli en Göteborgsförbättrare!

För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden.

Illustrationsbild som visar hur man kan tycka till - via dator, post eller möten
Göteborg växer

Tyck till om detaljplaner

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Så arbetar staden med stadsutveckling

Illustrationsbild för bostäder med höga och låga hus samt en byggkran
Göteborg växer

Bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Illustration av förskolor och skolverksamheter
Göteborg växer

Förskolor och skolor (nybyggnad/ombyggnad)

Behovet av förskole- och skolplatser beror på hur många nya små göteborgare som föds eller flyttar hit. Vår ambition är att ge dem ändamålsenliga lokaler, där de kan känna sig trygga och ha meningsfulla och lärorika dagar med sina pedagoger.

illustrationsbild med olika fordon
Göteborg växer

Resande och infrastruktur

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden.

illustration med olika träd och statyer
Göteborg växer

Parker och andra stadsmiljöer

Göteborg Stad ansvarar för att sköta, utveckla och anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer. Göteborg ska vara både en tät och en grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Fler ska tycka det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Illustration av idrott- och motionsanläggningar
Göteborg växer

Idrotts- och motionsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nya och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.

illustration med staty och fästning
Göteborg växer

Konst och kultur i stadsutvecklingen

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, och bidra till en öppen och hållbar stad. Därför tar staden avstamp i fem kulturvärden när den växer och utvecklas: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet.

illustration med växter, bin och hus
Göteborg växer

Miljö och klimat

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Relaterad information

Illustrationsbild på nya stationshuset som byggs i gammal stil på Göteborgs centralstation
Göteborg växer

Hur går processen till när vi utvecklar Göteborg?

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

${loading}