Vigselförrättare för privat vigsel

Vigsel i Rådhuset bokar ni genom vår e-tjänst på sidan Boka borgerlig vigsel. Om ni väljer att gifta er vid en privat ceremoni, tar ni först kontakt med en vigselförrättare för att bestämma tid och anmäler sedan detta till stadsledningskontoret på sidan Boka privat vigsel på annan plats. Vigselförrättarna gör detta på sin fritid.

Boka vigsel i Rådhuset

Läs mer om hur ni gör för att boka vigsel i Rådhuset

Boka privat vigselceremoni

Om ni vill viga er på annan plats än i Rådhuset, en så kallad privat vigselceremoni, kan detta endast ske efter överenskommelse med vigselförrättaren. Ni ska alltid anmäla er bokade privata vigsel till stadsledningskontoret genom vår e-tjänst.

Läs mer om hur ni gör för att boka privat vigselceremoni

Borgerliga vigselförrättare 2015 - 2018

Bengt-Arne Reinholdson (S)

Telefon: 0707-85 20 10

Marianne Lindblom (M)

Telefon: 0705-51 62 92

Mikael Malm (MP)

Telefon: 0761-05 94 74

Nils Olof Karlsson (M)

Telefon: 0706-99 38 50

Carl-Olof Noord (Vägv)

E-post: olle@noord.nu

Anders Moberg (S)

Telefon: 0707-33 71 43

Anita Karlmark (M)

Telefon: 0705-69 41 41
E-post: anita.karlmark@gmail.com

Gillis Edman (L)

Telefon: 0705-28 10 88 / 031-12 04 95
E-post: gillis.edman@gillisedman.se

Mirka Eriksson (M)

Telefon: 0706-61 60 95
E-post: mirka@telia.com

Eva Moberg (S)

E-post: eva.moberg@vsaf.nu

Patrik Nordin (M)

E-post: vigsel@telia.com

Britt Schönbeck (S)

E-post: britt@businessperformance.se

Eva Flyborg (L)

E-post: eva.flyborg@outlook.com

Karin Fyhr (V)

E-post: karin.fyhr@gmail.com

Jimmy Ståhl (SD)

E-post: jimmy.stahl@riksdagen.se

Marianne Carlström (S)

Telefon: 070-3439510
E-post: marianne.carlstrom@gmail.com

Kommunalråd med vigselrätt 2015 - 2018

Maria Rydén (M)

Helene Odenjung (L)
Kontakta Simona Mohamsson, politisk sekreterare.
simona.mohamsson@stadshuset.goteborg.se

David Lega (KD)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karin Pleijel (MP)

Åse-Lill Törnqvist (MP)