Vigsel i Rådhuset

Teckenspråksfilm på denna sida

Här finns information för er som ska vigas borgerligt i Rådhuset.

Boka vigsel i rådhuset

Först bokar ni ett datum: Boka borgerlig vigsel i rådhuset

Hitta till Rådhuset

Adressen till Rådhuset är Gustaf Adolfs torg 1.

Länk till karta (Eniro)

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan även vara vittne.

Hur går en vigsel i Rådhuset till?

När ni kommer till Rådhuset anmäler ni er hos personalen och visar legitimation. Vigselceremonin finns i en lång och en kort variant och utförs av en vigselförrättare. Två vittnen måste närvara. Efter vigseln skickar vi omgående era handlingar till skatteverket, där de registreras.

Vigselceremonin

Vigseln tar ca fem minuter. Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version. Ni kan även få ceremonin på engelska.

Ceremonitext

Vittnen

Två personer ska vara vittnen. Vittnena måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. För er som inte har egna vittnen, finns våra vigselvärdar på plats. Tolk kan också vara vittne.

Antal gäster vid ceremonin

15 gäster är välkomna att följa med paret in på Rådhuset. I detta antal ingår vittnen och eventuell fotograf. Ni kan även ta med barn under 13 år utöver detta.

Fotografering

Fotografering är tillåten vid ceremonin, så länge det inte försenar vigseln.

Konfetti och ris inte tillåtet

Det är inte tillåtet att kasta konfetti och ris på rådhustrappan när paret kommer ut.

Tillgänglighetsinformation för Rådhuset

Rådhuset är tillgänglighetsanpassat. Meddela personalen i entrén om ni behöver använda hissen.

Läs mer om Rådhuset, dess arkitektur och historia.