Vigsel i Rådhuset

Teckenspråksfilm(er) på denna sida

Här finns information för er som ska vigas borgerligt i Rådhuset.

Information med anledning av covid-19

30 juni 2020

Vi fortsätter att genomföra vigslar på Rådhuset, men med anledning av covid-19 kan förändringar komma att ske väldigt snabbt. Vi håller er uppdaterade via hemsidan samt skickar ut information till bokade par via e-post.

Under juli och augusti kommer antalet gäster att vara begränsade till 6 personer, inklusive vittnen. Små barn är välkomna utöver detta. Vi gör detta för att vår personal och alla par med gäster ska vara säkra i vigselrummet och i övriga lokaler under dagen.

Beslut om hösten kommer att tas i slutet på augusti månad.

Boka vigsel i rådhuset

Först bokar ni ett datum: Boka borgerlig vigsel i rådhuset

Hitta till Rådhuset

Adressen till Rådhuset är Gustaf Adolfs torg 1.

Länk till karta (Eniro)

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan även vara vittne.

Hur går en vigsel i Rådhuset till?

När ni kommer till Rådhuset anmäler ni er hos personalen och visar legitimation. Vigselceremonin finns i en lång och en kort variant och utförs av en vigselförrättare. Två vittnen måste närvara. Efter vigseln skickar vi omgående era handlingar till skatteverket, där de registreras.

Vigselceremonin

Vigseln tar ca fem minuter. Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version. Ni kan även få ceremonin på engelska.

Ceremonitext

Vittnen

Två personer ska vara vittnen. Vittnena måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. För er som inte har egna vittnen, finns våra vigselvärdar på plats. Tolk kan också vara vittne.

Antal gäster vid ceremonin

Men anledning av Covid-19 kommer antalet medföljande gäster under juli och augusti att vara högst 6 personer. Detta innefattar även vittnen. Barn under 13 år är välkomna att följa med. Beslut om antalet gäster under hösten kommer att tas längre fram i sommar.

Fotografering

Fotografering är tillåten vid ceremonin, så länge det inte försenar vigseln.

Tillgänglighetsinformation för Rådhuset

Rådhuset är tillgänglighetsanpassat. Meddela personalen i entrén om ni behöver använda hissen.

Läs mer om Rådhuset, dess arkitektur och historia.