Vigsel i Rådhuset

Teckenspråksfilm på denna sida

Här finns information för er som ska vigas borgerligt i Rådhuset.

VIKTIG INFORMATION angående antalet medföljande gäster

16 augusti 2021

Just nu kan vi endast ta emot paret tillsammans med två vittnen till ceremonin, alltså sammanlagt 4 personer i sällskapet. I detta antal ingår även eventuell fotograf. Ni är välkomna att ta med barn under 13 år utöver detta. 

Detta med utgångspunkt i de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, som i dagsläget tillämpas till den 29 september

Vi gör detta för att vår personal och alla par med gäster ska vara säkra i vigselrummet och i övriga lokaler under dagen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vigselceremonierna.

Observera att ni således ska bortse från antalet om 15 gäster som anges i det autogenererade e-postmeddelandet.

Boka vigsel i rådhuset

Först bokar ni ett datum: Boka borgerlig vigsel i rådhuset

Hitta till Rådhuset

Adressen till Rådhuset är Gustaf Adolfs torg 1.

Länk till karta (Eniro)

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan även vara vittne.

Hur går en vigsel i Rådhuset till?

När ni kommer till Rådhuset anmäler ni er hos personalen och visar legitimation. Vigselceremonin finns i en lång och en kort variant och utförs av en vigselförrättare. Två vittnen måste närvara. Efter vigseln skickar vi omgående era handlingar till skatteverket, där de registreras.

Vigselceremonin

Vigseln tar ca fem minuter. Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version. Ni kan även få ceremonin på engelska.

Ceremonitext

Vittnen

Två personer ska vara vittnen. Vittnena måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. För er som inte har egna vittnen, finns våra vigselvärdar på plats. Tolk kan också vara vittne.

Antal gäster vid ceremonin

Men anledning av Covid-19 kommer antalet medföljande gäster tillsvidare att vara 2 stycken vittnen. Ni är även välkomna att ta med barn under 13 år till vigseln. Observera att ni således ska bortse från antalet gäster (15 stycken) som anges i det autogenererade e-postmeddelandet som skickas ut vid bekräftelse.

Fotografering

Fotografering är tillåten vid ceremonin, så länge det inte försenar vigseln.

Tillgänglighetsinformation för Rådhuset

Rådhuset är tillgänglighetsanpassat. Meddela personalen i entrén om ni behöver använda hissen.

Läs mer om Rådhuset, dess arkitektur och historia.