Regler, innan du bokar vigsel

Teckenspråksfilm på denna sida

I Sverige får två vuxna personer ingå äktenskap, oavsett om de är av samma eller olika kön, och bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt för alla. Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Hindersprövning

Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige. Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder - Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid om ni ska gifta er i Sverige, även om ingen av er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln.

Läs mer om hindersprövning på www.skatteverket.se

Ansök om hindersprövning

Ansök om hindersprövning hos skatteverket. Blanketter för utskrift finns på www.skatteverket.se.

Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567 567.

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg, hindersprövningsintyg och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till stadsledningskontoret senast två veckor före datum för vigseln.

Namnändring

På www.skatteverket.se hittar ni information om hur ni ändrar ert namn i samband med vigsel.

Har ni bytt namn före vigseln, så att namnet i hindersprövningen inte är korrekt, ska ni skicka in ett utdrag ur folkbokföringsregistret till stadsledningskontoret. Registerutdraget beställer ni hos skatteverket.