Boka privat vigsel på annan plats

Ni kan viga er på valfri plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Lokaler att hyra för icke-religiösa ceremonier

Göteborgs Stad har ett antal lokaler runt om i staden, som du kan hyra för att använda vid icke-religiösa ceremonier som till exempel borgerlig vigsel om ni inte vill gifta er i Rådhuset.

Läs mer om Göteborgs Stads lokaler

Lokaler att hyra i Trädgårdsföreningen

Information och regler

Om ni vill viga er på annan plats än i Rådhuset kan detta endast ske efter överenskommelse med vigselförrättaren. Vigselförrättaren gör detta på sin fritid. 

Regler, innan ni bokar vigsel

Ceremonitexter

Vigselförrättare

 

Gör så här om ni vill gifta er vid en privat ceremoni

 1. Kontakta någon av våra vigselförrättare för att boka tid

  Borgerliga vigselförrättare

 2. Ansök om hindersprövning

  Ansök om hindersprövning hos skatteverket. Blanketter för utskrift finns på Skatteverket. Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567567.

  Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg; hindersprövningsintyg och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till stadsledningskontoret senast två veckor före datum för vigseln.

  Vi tar inte emot hindersprövningar från övriga Norden.

 3. Anmäl er bokade vigsel

  Använd vår e-tjänst för att registrera er bokade vigsel.

  Anmäl privat borgerlig vigsel

 4. Skicka in era handlingar

  Skicka intyg hindersprövning och vigselintyg i original till: 

  Göteborgs Stad
  Stadsledningskontoret
  Vigsel
  404 82 Göteborg

 5. Bekräftelse från stadsledningskontoret

  När handlingarna registrerats av stadsledningskontoret skickar vi en bekräftelse på bokningen till den e-postadress ni angivit på er anmälan.

 6. Vi skickar era handlingar till vigselförrättaren

  Era intyg och ytterligare handlingar skickas till vigselförrättaren som sedan tar med papperna till er ceremoni.

 7. Avgift

  Vi tar ut en administrativ avgift på 500 kronor. Vi skickar en separat faktura på avgiften med betalningsvillkor 30 dagar. Fakturan behöver inte vara betald innan vigseln.

 8. Ceremonin

  Vigseln tar ca fem minuter. Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version. Ni kan även få ceremonin på engelska. Ceremonitext

 9. Vittnen

  Två personer ska vara vittnen. Vittnena måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. Tolk kan också vara vittne.

 10. Tolk

  Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan vara samma person som ska vara vittne.

 11. Efter ceremonin

  Efter vigseln skickar vi era handlingar till Skatteverket, där de registreras. För frågor om handläggningstid, kontakta skatteverket på skatteverket.se/kontakt.