Gatumusik

Här är reglerna för var och hur länge gatumusik får spelas på gator i Göteborg.

Regler för akustisk musik

Inom nedanstående områden och tider får du som gatumusikant spela akustisk gatumusik högst en timme på samma plats. Om du vill fortsätta spela måste du välja en ny plats utom hörhåll från tidigare plats.

  • Inom Nordstans Affärscentrum klockan 11-17 dagligen
  • På Kungsportsavenyn från Nya Allén i norr till och med Götaplatsen i söder samt på Kungsportsavenyns och Götaplatsens tvärgator till och med och inklusive de närmaste parallellgatorna klockan 11-15 dagligen
  • I stadsdelarna inom Vallgraven och Nordstaden (exklusive Drottningtorget och Nordstans Affärscentrum) klockan 11-15 dagligen.

Bestämmelserna för gatumusikanter har beslutats av kommunfullmäktige och står i § 7 i Lokala föreskrifter om miljö och hälsoskydd i Göteborgs kommun.

För ljudförstärkare och högtalare krävs polistillstånd

Ljudförstärkare och högtalare får inte användas under någon tid på dygnet utan särskilt Sök tillstånd för musikevenemang, polismyndigheten